loader image

PSIHOLOGII, LOCUIRI, ARHITECTURI ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ DE IERI ŞI DE AZI

Stimaţi colegi,

Dragi studenţi şi masteranzi,

Vă invităm să participaţi, în data de 26 martie 2022, la cea de-a doua ediţie a Simpozionului Naţional Studenţesc PSIHOLOGII, LOCUIRI, ARHITECTURI ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ DE IERI ŞI DE AZIorganizat sub egida a trei facultăţi din două universităţi ieşene de prestigiu: Facultatea de Litere (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”) şi Facultatea de Arhitectură (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”).

Prima parte a simpozionului va fi organizată sub forma unor sesiuni de comunicări ştiinţifice, în cadrul cărora echipe mixte de studenţi şi masteranzi selectaţi din facultăţile partenere îşi vor prezenta activitatea de cercetare a prozei româneşti din diferite epoci culturale. Demersul investigativ complex al fiecărei echipe (compuse din câte doi filologi, doi arhitecţi şi doi psihologi) va presupune atât analiza unor interferenţe inter- şi pluridisciplinare inedite, cât şi ilustrarea acestora prin produse finite tip proiecte, machete etc. Sesiunile de comunicări vor fi urmate de o dezbatere pe marginea temelor de interes comun, având ca miză prioritară relevarea unor confluenţe de vector macro-identitar, utile tuturor specialiştilor prezenţi la manifestare.

În cazul impunerii unor restricţii justificate de situaţia epidemiologică de la finalul lunii martie, și ediţia 2022 se va desfăşura exclusiv on line.

DOMENIILE DE CERCETARE:

  •  Teorie, critică şi istorie literară;
  • Istoria culturii şi a civilizaţiei;
  • Psihologie şi sociologie;
  • Antropologie culturală şi etnologie;
  • Estetică şi istoria arhitecturii.

Informaţii suplimentare se pot solicita pe adresele iliemma@yahoo.com sau ana- cristina.tudora@academic.tuiasi.ro

Semnalăm apariţia, la editura UAIC, a volumului colectiv conţinând lucrările realizate de studenţii şi masteranzii participanți la ediția inaugurală PLA-PR: Psihologii, locuiri, arhitecturi în proza românească de ieri şi de azi – Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (uaic.ro).

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Conf. univ. dr. Emanuela Ilie (iliemma@yahoo.com) – preşedinte

Șef lucrări dr. arh. Ana-Cristina Tudora (ana-cristina.tudora@academic.tuiasi.ro) – vicepreşedinte 

Conf. univ. dr. hab. Adina Karner-Huţuleac (adinakarner@yahoo.com)

Conf. univ. dr. Dorin Nastas (nastas@uaic.ro)

Lector univ. dr. Loredana Cuzmici (loricuzmici@gmail.com )

Șef lucrări dr. arh. Răzvan Mircea Nica (razvan.nica@academic.tuiasi.ro)

Șef lucrări dr. arh. Gabriel Tudora (gabriel.tudora@academic.tuiasi.ro)

COMITETUL ŞTIINŢIFIC:Conf. univ. dr. George Ardeleanu (Universitatea din Bucureşti); Conf. univ. dr. Cristina Bogdan (Universitatea din Bucureşti); Conf. univ. dr. hab. Ştefan Boncu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Conf. univ. dr. Emanuela Ilie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Prof. univ. dr. arh. Virgiliu Onofrei (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”); Prof. univ. dr. hab. Antonio Patraş (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Conf. univ. dr. Daniela Petroșel (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava); Prof. univ. dr. hab. Nicoleta Popa (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Prof. univ. dr. pict. Liviu Suhar (Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi).