loader image

Planuri de învățământ

Tip disciplina Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Conditionari Sem 1 – 14 sapt Sem 2 – 14 sapt
Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K
C S L P C S L P
DI 1DS Proiectare de arhitectură ARA1101 1 12 P* 13
Proiectare de arhitectură ARA1201 12 P* 13
2DS Reprezentări ARA1102 2 C 2
Reprezentări ARA1202 2 C 2
3DF Istoria arhitecturii universale ARA1103 2 E 3
Istoria arhitecturii universale ARA1203 2 E 2
4DF Teoria arhitecturii ARA1204 2 1 E 2
5DF Modele matematice în arhitectură ARA1105 2 1 E 3
6DF Tehnologia informaţiei ARA1206 2 2 C 3
7DF Geometrie descriptivă ARA1107 1 1 C 3
Geometrie descriptivă ARA1207 1 1 E 2
8DT Materiale de construcţii ARA1108 2 E 2
9DT Construcţii ARA1209 1 1 C 2
11DF Evoluţia aşezărilor umane ARA1211 2 C 2
12DC Limbi străine** ARA1112 1 C 1
Limbi străine ARA1212 1 C 1
13DC Educaţie fizică** ARA1113 1 C 1
Educaţie fizică ARA1213 1 C 1
DF Practica ARA1114 2X26 C 2
DL 15 Psihologia Educației 2 2 E (5)
16 Pedagogie I:Fundamentele pedagogiei;Teoria și metodologia curriculumului 2 2 E (5)
Condiţionări Disciplina anterioară obligatorie
Denumire
1 Conform regulamentului “Proiectare de arhitectură”
Tip disciplina Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Conditionari Sem 3 – 14 sapt Sem 4 – 14 sapt
Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K
C S L P C S L P
DI 1DS Proiectare de arhitectură ARA2101 1 10 P* 12
Proiectare de arhitectură ARA2201 10 P* 12
2DS Reprezentări ARA2102 2 C 2
Reprezentări ARA2202 2 C 2
3DF Istoria arhitecturii universale ARA2103 2 2 E 2
4DF Istoria arhitecturii moderne ARA2204 2 E 3
5DF Teoria arhitecturii ARA2105 3 2 E 2
6DF Metodologia spatiului arhitectural ARA2206 2 E 2
7DF Locuire ARA2207 1 C 1
8DF Perspectiva ARA2108 2 1 E 3
9DF Proiectare asistată de calculator ARA2109 2 2 C 4
10DT Construcţii ARA2210 4 1 1 C 2
11DT Mecanica construcţiilor ARA2111 2 1 E 2
Mecanica construcţiilor ARA2211 2 1 E 2
12DF Bazele proiectării urbane ARA2212 2 2 E 3
13DC Limba străină ** ARA2113 1 C 1
Limba străină ARA2213 1 C 1
14DC Educaţia fizică ** ARA2114 1 C 1
Educaţia fizică ARA2214 1 C 1
15DF Practica ARA2215 2X26 C 2
DL 16 Etica și integritate 2 1 C (2)
17 Pedagogie II:Teoria și metodologia intruirii; Teoria și metodologia evaluarii 2 2 E (5)
18 Didactica specialității/specializării 2 2 E (5)
Condiţionări Disciplina anterioară obligatorie
Denumirea
1 Conform regulamentului “Proiectare de arhitectura”
2 Istoria arhitecturii universale an I
3 Teoria arhitecturii an I
4 Construcţii an I
Tip disciplina Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Conditionari Sem 5 – 14 sapt Sem 6 – 14 sapt
Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K
C S L P C S L P
DI 1DS Proiectare de arhitectură ARA3101 1 10 P* 12
Proiectare de arhitectură ARA3201 10 P* 12
2DF Istoria arhitecturii moderne si contemporane ARA3102 2 2 E 2
3DF Istoria arhitecturii româneşti ARA3203 2 E 2
4DF Programe de arhitectură ARA3104 3 2 E 2
5DF Semn, semnificaţie în arhitectură ARA3205 2 E 2
6DS Arhitectură de interior. Mobilier ARA3106 2 E 2
Arhitectură de interior. Mobilier ARA3206 2 P 2
7DT Finisaje ARA3107 4 2 E 2
Finisaje ARA3207 2 1 E 3
8DT Teoria structurilor ARA3108 5 2 C 2
Teoria structurilor ARA3208 2 1 E 2
9DT Instalaţii ARA3109 1 1 C 2
10DT Proiecte tehnice ARA3210 2 P 2
11DS Proiecte de urbanism ARA3111 2 P 2
12DT Practica ARA3212 2X26 C 2
DO 13DS Doctrine urbanistice ARA3213 1 C 1
Antropologia spaţiului urban
14DC Istoria artei moderne si contemporane. ARA3114 2 C 2
Doctrine în arhitectura modernă şi contemporană
15DT Tehnologie arhitecturală ARA3215 1 1 C 2
Lucrări tehnico-edilitare
16DS Proiectare asistată de calculator ARA3116 1 C 2
Grafica pe calculator
DL 17 Instruire asistată de calculator 1 1 C (2)
18 Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1 C (3)
19 Managementul clasei de elevi 1 1 (3)
20 Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2,5 (2)
Condiţionări Disciplina anterioară obligatorie
Denumire
1 Conform regulamentului “Proiectare de arhitectură”
2 Istoria arhitecturii universale şi Istoria arhitecturii moderne an II
3 Teoria arhitecturii, Metodologie, Locuire an II
4 Construcţii an II
5 Mecanica construcţiilor an II
Tip disciplina Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Conditionari Sem 7 – 14 sapt Sem 8 – 14 sapt
Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K
C S L P C S L P
DI 1DS Proiectare complexă de arhitectură ARA4101 1 10 P* 13
Proiectare complexă de arhitectură ARA4201 10 P* 13
2DF Istoria arhitecturii româneşti sec. 20 ARA4102 2 2 E 2
3DS Restaurări ARA4203 3 2 2 E 4
4DT Fizica construcţiilor ARA4104 2 1 C 3
Fizica construcţiilor ARA4204 2 1 E 3
5DT Teoria structurilor ARA4105 5 2 E 2
6DS Structuri urbane ARA4206 2 2 E 3
7DT Practica ARA4207 2X26 C 2
DO 8 DC Sociologie urbană ARA4108 2 C 2
Arhitectura, oras, societate
9DS Ecologie urbană ARA4209 2 1 C 3
Dezvoltare durabilă urbană
10DF Semn, semnificaţie în arhitectură ARA4110 1 1 E 2
Limbaj şi comunicare în arhitectură
11DT Proiecte tehnice ARA4111 1 P 2
11DS Proiectare asistata de calculator
12DS Reabilitare arhitecturala ARA4112 2 1 C 2
Renovare urbana
13DC Axiologia arhitecturii ARA4113 2 E 2
Psihologia spatiului arhitectural
14DS Metode de restaurare ARA4214 2 E 2
Arhitectura spatiului eclezial
DL 15 Proiecte restaurari (2) (P) (2)
16 Fizica constructiilor (2) C (1)
17 Proiecte urbanism (2) (P) (2)
Condiţionări Disciplina anterioară obligatorie
Denumire
1 Conform regulamentului “Proiectare de arhitectură”
2 Istoria arhitecturii româneşti an III
3 Istoria arhitecturii româneşti an IV
4 Semn, semnificaţie în arhitectură an III
5 Teoria structurilor an III
Tip disciplina Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Conditionari Sem 9 – 14 sapt Sem 10 – 14 sapt
Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K
C S L P C S L P
DI 1DS Proiectare complexa de arhitectura ARA5101 10 P* 13
Proiectare complexa de arhitectura ARA5201 10 P* 13
2DC Estetica ARA5102 2 1 E 2
3DS Compoziţie urbană ARA5103 2 E 3
Compoziţie urbană ARA5203 2 P 2
4DC Legislaţie în arhitectură şi urbanism ARA5204 2 1 E 3
5DS Peisagistică ARA5105 2 E 2
Peisagistică ARA5205 2 P 2
6DS Practica ARA5209 2X26 C 2
7DS Design ARA5106 2 C 2 2 C 2
DO Compoziţie ambientală ARA5206
8DC Eficienţă economică ARA5107 2 C 2
Economia proiectării
9 DS DT Proiect de urbanism ARA5108 2 P 2
Proiect tehnic
10DS Arhitectură ecologică ARA5109 2 2 C 4
Tratamente speciale
11DT Structuri speciale ARA5210 2 E 2
Arhitectură durabilă
12DC Tehnici de comunicare ARA5211 1 1 C 2
Antropologie
13DC Marketing în arhitectură şi urbanism ARA5212 2 E 2
Amenajarea teritoriului
DL 14 Proiecte arhitectura de interior (2) (P) (2)
15 Proiecte tehnice (2) (P) (2)
16 Proiecte urbanism (2) (P) (2)
17 Educație antreprenorială 2 1 (5)
Condiţionări Disciplina anterioară obligatorie
Denumire
1 Conform regulamentului “Proiectare de arhitectură”
Tip disciplina Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Conditionari Sem 11 – 14 sapt Sem 12 – 14 sapt
Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K Nr.ore/sapt /disciplina Verif. K
C S L P C S L P
DI 1DS Practică profesională de proiectare ARA6101 * 26 ore x 10 sapt C 22
( fără îndrumare didactică)
2DS Practică disertatie si prediplomă ARA6102 1 26 ore x 4 sapt C 8
3DS Elaborare disertaţie ARA6201 26 ore x 2 săptămâni A/R 5
4DS Elaborare prediplomă ARA6202 2 26 ore x 2 săptămâni A/R 5
5DS Elaborare proiect de diplomă ARA6203 3 26 ore x 10 săptămâni A/R 20
DL 6 Educație antreprenorială 1 2 (5)
7 Educație antreprenorială 2 1 (P) (3)
Condiţionări Disciplina anterioară obligatorie
1 Practică profesională de proiectare
2 Practică disertatie și prediplomă
3 Elaborare Prediplomă
ADMITERE 2024