loader image

Admitere 2022

Facultatea de Arhitectură organizează pe data de 9 iulie 2022, începând cu ora 10.00, concursul de admitere pentru specializarea Arhitectură cu durata de 6 ani – studii universitare de licență și master integrat.

Înscrierea se realizează online, pe platforma Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, cu confirmarea ulterioară a locului.

Media de admitere se calculează astfel:

70% Proba de desen
30% BAC

Departajarea candidaților care au obținut medii de admitere egale se face in ordinea descrescătoare a notei obținute la proba de desen.

Condiții speciale de admitere :

Candidații care au obținut pe parcursul studiilor liceale distincții (premiul 1,2,3) la olimpiade naționale sau concursuri internaționale în domeniul Arhitectură, agreate de Ministerul Educației Naționale, sunt admiși fără concurs și fără plata taxei de înscriere.

Calendar admitere

Înscrierea candidatilor 4 -7 iulie 2022 (până la ora 16.00)
Afișarea listei candidaților înscriși/8 iulie 2022
Proba de concurs – desen tehnic si liber9 iulie 2022
Corectare lucrări10 – 13 iulie 2022
Afişarea rezultatelor preliminare14 iulie 2022
Confirmari  15 – 19 iulie 2022
Afișare rezultate intermediare20 iulie 2022
Confirmări 21 – 23 iulie 2022
Afișare rezultate finale24 iulie 2022

Număr de locuri:

Sunt alocate:

Licență și master integrat, cetățeni români și ai statelor membre ale UE, SEE și ai  Confederației Elvețiene – 84 locuri la buget și 2 locuri cu taxă.

Licență și master integrat – Români de pretutindeni – 14 locuri (6 locuri cu bursă și  8 locuri fără bursă).

Taxe

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este de 300 lei.
Plata pe taxe.tuiasi.ro se face în câțiva pași simpli ca în exemplul de aici.

Pentru locurile nebugetate, cuantumul taxei de școlarizare este de 4000 de lei / an și se achită pe parcursul anului universitar.

Acte necesare pentru înscriere

  • Cartea de identitate;
  • Diploma de bacalaureat;
  • Certificatul de naștere;
  • Acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)  – dacă este cazul;
  • Adeverință medicală, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului conform căruia poate urma forma respectivă de studii;
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă);

La confirmare, se adaugă la cele de mai sus:

  • 2 fotografii 3×4 cm
  • dosar plic

Bibliografie admitere:

Bussagli, M. – Să înţelegem arhitectura, Bucureşti, editura Enciclopedia RAO, 2005
Curinschi-Vorona, Gheorghe –Istoria arhitecturii în România, Bucureşti, editura Tehnică, 1981
Ionescu, G – Istoria arhitecturii românești, Bucureşti, editia a 2-a, editura Capitel, 2007
Lichiardopol, G., Ghiță E., Ghiță V – Desen tehnic, manual pentru clasa a X-a – filiera tehnologica, profil tehnic, editura ALL Educational, 2000
Nanu, A. – Educație plastică, manual pentru clasa a X-a, editura Vizual, 2000
Nica, Răzvan; Șerbănoiu, Bogdan; Grădinaru, Tudor – Spațiu – Formă – Arhitectură, Editura Tehnopress, Iași, 2019
Șerbănoiu, B.V. – Reprezentări geometrice: punctul, dreapta și planul, editura Societății Academice „Matei Teiu Botez”, Iași, 2012

ADMITERE 2024