loader image

Centrul de cercetare Arhitectură şi Urbanism

Consiliul de conducere

  • Coordonator – S.l.dr.arh.  Mihai Codreanu
  • Coordonator executiv – Asist.drd.arh.  Lucian Cozma
  • Coordonator ştiinţific – Conf.dr.ing.  Tania Hapurne

Directii de cercetare  

  • Arhitectură şi Restaurarea Monumentelor
  • Urbanism şi Arhitectura Peisajului
  • Structuri pentru Construcţii şi Lucrări de Artă

Lista membrilor Centrului de cercetare

Nr. crt. Denumirea funcţiei Nr.total posturi
vacante
Nominalizarea posturilor vacante Obs.
0 1 2 3 4
1 Cercetător ştiinţific II – (conferenţiar) 2,5 Rodica Boazu
Mircea Grigorovschi
Adriana Micu
Dragoş Ciolacu
Mihai Drişcu
 
2 Cercetător ştiinţific III –
(şef lucrări)
2,5 Radu Andrei
Tudor Grădinaru
Raluca Maria Manoliu
Sorin Nistor
Alin Rubnicu
Bogdan Şerbănoiu
 
3 Cercetător ştiinţific
(asistent universitar)
3 Mihai Codreanu
Lucian Cozma
Liliana Petrovici
Andrei Purcaru
Cristina Tudora
Gabriel Tudora
Horia Tundrea
Iulian Vagner
Mihaela Agata Cehan
Constanţa Carmina Gheorghiţă
 
         
5 Inginer I 1 Mihai Antoche  
6 Inginer I 1 Nicoleta Bujoreanu
Mihaela Olaru
 
7 Secretar I 1 Otilia Ştefănescu
Mihaela Spînu
 
  Total 13