loader image

Regulament finalizare studii

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 25 .09.2019

REGULAMENT PRIVIND EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR  UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER IN SISTEM INTEGRAT IN SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ

Anexa 1 : PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTUL EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

Îndrumătorii lucrărilor de diplomă răspund în solidar cu autorii acestora în ceea ce priveşte  asigurarea  originalităţii conţinutului acestora, conform art.143, alin.5 / din Legea educaţiei naţionale nr.1 / 2011 şi art. 6 (alin.3 din Procedura UTI de finalizarea a studiilor universitare de licenţă).