loader image

Regulament finalizare studii

Anul universitar 2020/2021

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 18.09.2020

Decan,

Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE

Anexa 1: PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTUL EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

Anexa 2 – CRITERII DE EVALUARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR