loader image

Regulament finalizare studii 2023-2024

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 15.09.2023

Decan,

Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE

Anexa 1: Precizări privind conținutul examenelor de finalizare a studiilor

ADMITERE 2024