loader image

Regulament finalizare studii 2021-2022

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 24.09.2021

Decan,

Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE

Anexa 1: Precizări privind conținutul examenelor de finalizare a studiilor