loader image

Regulament finalizare studii 2022-2023

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 22.09.2022

Decan,

Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE

Anexa 1: Precizări privind conținutul examenelor de finalizare a studiilor