loader image

Comisiile de examen finalizare studii 2022-2023

Comisiile de examen finalizare studii pentru anul univ. 2022/2023 –  Proba 1 (Disertație și Prediplomă) și Proba 2 (Proiect de diplomă) – forma de învăţământ LICENŢĂ ŞI MASTER ÎN SISTEM INTEGRAT, sesiunile martie-iulie 2023, septembrie 2023 și februarie 2024

Comisia nr.1

1Prof. univ.dr.arh. Mihai-Corneliu DRIŞCUpreşedinte
2Conf.univ.dr.arh. Dragoş-Emil CIOLACU-MIRONmembru
3Conf.univ.dr.arh.   Károly Imre NEMES – UAUIM Bucureștimembru
4Conf.univ.dr.arh Radu ANDREImembru
5Ș.l.dr.arh. Alin-Enver HOBLEAmembru
6Ș.l.dr.arh. Andrei PURCARUmembru supleant
7Ș.l.dr.arh. Călin – Gabriel CORDUBANmembru supleant
8Asist.dr.arh. Irina OANCEAsecretar

Comisia nr.2

1Conf.univ.dr.arh. Tudor GRĂDINARUpreşedinte
2Conf.univ.dr.arh. Mircea GRIGOROVSCHImembru
3Conf.univ.dr.arh. Mihai DUȚESCU – UAUIM Bucureștimembru
4Ș.l.dr.arh. Cristian Constantin UNGUREANUmembru
5Ș.l.dr.arh. Răzvan – Mircea NICAmembru
6Ș.l.dr.arh. Aurora-Irina DUMITRAȘCUmembru supleant
7Ș.l.dr.arh. Bogdan ȘERBĂNOIU membru supleant
8Asist.dr.arh. Ramona COSTEAsecretar