loader image

Regulament general privind activitatea de proiectare în anul universitar 2022-2023

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 22.09.2022
Decan,
Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE

PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONDIŢIILE SPECIFICE DE PROMOVARE LA DISCIPLINA PROIECTARE DE ARHITECTURĂ PENTRU FIECARE AN DE STUDIU