loader image

Proiecte derulate prin centrul de cercetare

Proiect BROWNTRANS Know How TOI

Grant Agreement nr. 113101614, în Acţiunea nr. 2011-1-SKI-LEO05-02876
Conf.dr arh.Mircea Grigorovschi, conf.dr.arh.Dragoş Ciolacu – membri echipă proiect – 2012/2013/2014
coordonator proiect conf.dr.Nicolae Samson (DPPD);

Studiu soluţie de reconfigurare a ansamblului Palas Mall Iaşi

Proiect nr. 2498P/12.12.2016
Durata de implementare 10 săptămâni
sursa de finanţare: fonduri private;
beneficiar: Iulius Management Center SRL,
Director proiect Conf.dr.arh. Mihai Drişcu;

Servicii de urbanism necesare elaborării P.U.Z. – Spital Clinic Regional de Urgenţă Iaşi şi Sala Polivalentă Iaşi – Zona Moara de Vânt

Contract (tip agent economic) cu Primăria Municipiului Iaşi nr. 24636/11.12.2017
Coordonatori proiect Conf.dr.arh. Mihai Corneliu Drişcu, Ş.L.dr.arh. Mihai Codreanu.

PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale cu potenţial turistic prin valorificarea elementelor de patrimoniu şi identitate culturală

cod proiect; PN-III-P-1-1.2-PCCDI-2017-0884, nr. 56PCCDI/2018; Director proiect Conf.dr.arh. Emil Dragoş Ciolacu-Miron; Coordonator Proiect: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, iar Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi este Partenerul nr. 3; durata de implementare proiect: 2018-2020.

Model de locuință unifamilială sustenabilă care integrează concepte arhitecturale și sisteme constructive de înaltă performanță energetică, cu impact minim asupra mediului

Detalii proiect

Bridge grant – transfer de cunoaștere  la agentul economic
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Contractor: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

Perioadă de implementare: 22 luni (2016 – 2018)

Echipa proiectului:

Coordonator proiect:

Conf. Dr. Ing. Tania Mariana Hapurne

Membri proiect:

Asist. Dr. Arh. Aurora Irina Dumitrașcu
Asist. Dr. Arh. Adriana Kadhim Abid
Asist. Dr. Arh. Călin Gabriel Corduban
Asist. Dr. Arh. Răzvan Mircea Nica
Conf. Dr. Ing. Irina Baran
Asist. Costel Avram
Sef Lucrări Dr. Arh. Cristian Constantin Ungureanu

Partener:

S.C. SIBELIUS SRL

Valoarea totală a contractului: 443.238,00 lei

Descrierea proiectului:

Directivele europene privind eficienţa energetică a clădirilor şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăd ca toate clădirile proiectate şi executate după 2020 să se încadreze în categoria NZEB (aproape zero energie din surse neregenerabile) şi aproape zero amprentă de carbon.

Prezenta propunere se înscrie în sfera preocupărilor pentru transpunerea în practica a acestor prevederi prin interconectarea expertizei universităţii în acest domeniu cu necesităţile agenţilor economici. Agentul economic implicat în proiect este posesor şi promotor de tehnologii pentru realizarea clădirilor cu performanţe energetice ridicate şi cu impact minim asupra mediului, aplicate în realizarea unei clădiri demonstrative, cunoscută sub denumirea de „Casă solară pe structură de lemn Sibelius”.

Pe baza analizei preliminare a acestei clădiri (considerând aspecte de natură arhitecturală, energetică, comportarea în exploatare, costurile de execuţie etc.) echipa de cercetare îşi propune ca obiectiv elaborarea unui model de locuinţă unifamilială, în acord cu tradiţia românească de locuire, cu un  grad ridicat de flexibilitate a partiului, cu o  înaltă performanţă energetică şi impact minim asupra mediului, realizabilă la un preţ  accesibil diferitelor categorii sociale.

Pentru realizarea obiectivului se vor derula activităţi de monitorizare şi prelucrare a datelor privind comportarea reală a clădirii existente, elaborarea de soluţii arhitecturale şi constructive, precum şi integrarea acestora într-un model complex care va include şi sisteme pasive de eficientizare energetică.