loader image

Proiecte derulate prin centrul de cercetare

Servicii de elaborare studii de fundamentare pentru actualizarea P.U.G al Municipiului Vatra Dornei

Contract nr 12720/19.04.2022

Director de proiect: s.l. dr. arh. Andrei Purcaru

Cercetarea, analizarea, modelarea tridimensională virtuală și realizarea unei machete fizice care să surprindă principalele străzi și clădiri din centrului istoric al orașului Iași la jumătatea secolului al XIX lea

Contract de cercetare, nr.38485/23.11.2021,Director contract sl. dr. arh. Radu Andrei

Model de locuință unifamilială sustenabilă care integrează concepte arhitecturale și sisteme constructive de înaltă performanță energetică, cu impact minim asupra mediului

Bridge grant – transfer de cunoaștere  la agentul economic
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Contract nr. 61BG ⁄ 2016. Director proiect Conf.dr.ing. Tania Mariana Hapurne.

Prezenta propunere se înscrie în sfera preocupărilor pentru transpunerea în practica a acestor prevederi prin interconectarea expertizei universităţii în acest domeniu cu necesităţile agenţilor economici. Agentul economic implicat în proiect este posesor şi promotor de tehnologii pentru realizarea clădirilor cu performanţe energetice ridicate şi cu impact minim asupra mediului, aplicate în realizarea unei clădiri demonstrative, cunoscută sub denumirea de „Casă solară pe structură de lemn Sibelius”.

PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale cu potenţial turistic prin valorificarea elementelor de patrimoniu şi identitate culturală

cod proiect; PN-III-P-1-1.2-PCCDI-2017-0884, nr. 56PCCDI/2018; Director proiect Conf.dr.arh. Emil Dragoş Ciolacu-Miron; Coordonator Proiect: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, iar Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi este Partenerul nr. 3; durata de implementare proiect: 2018-2020.

Servicii de urbanism necesare elaborării P.U.Z. – Spital Clinic Regional de Urgenţă Iaşi şi Sala Polivalentă Iaşi – Zona Moara de Vânt

Contract (tip agent economic) cu Primăria Municipiului Iaşi nr. 24636/11.12.2017
Coordonatori proiect Conf.dr.arh. Mihai Corneliu Drişcu, Ş.L.dr.arh. Mihai Codreanu.

Studiu soluţie de reconfigurare a ansamblului Palas Mall Iaşi

Proiect nr. 2498P/12.12.2016
Durata de implementare 10 săptămâni
sursa de finanţare: fonduri private;
beneficiar: Iulius Management Center SRL,
Director proiect Conf.dr.arh. Mihai Drişcu;

Proiect BROWNTRANS Know How TOI

Grant Agreement nr. 113101614, în Acţiunea nr. 2011-1-SKI-LEO05-02876
Conf.dr arh.Mircea Grigorovschi, conf.dr.arh.Dragoş Ciolacu – membri echipă proiect – 2012/2013/2014
coordonator proiect conf.dr.Nicolae Samson (DPPD);

ADMITERE 2024