loader image

REGULAMENT PENTRU ÎNCASAREA ŞI EVIDENŢA TAXELOR

8.1. Scutirile totale sau parţiale de taxe se fac cu respectarea Procedurii de organizare a studiilor universitare de licenţă COD.PO.DID.01, în vigoare. Ele sunt aprobate în Biroul Consiliului Facultăţii şi aduse la cunoştinţă Direcţiei Economice.

8.2. Taxele achitate se restituie din motive bine întemeiate numai în următoarele 4 săptămâni de la data efectuării plăţii. Cererea de restituire, însoţită de chitanţa în original, se aprobă, în cazuri bine justificate, de către decanul facultăţii.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Arhitectură, din data de 18.09.2020 și se aplică începând cu anul universitar 2020/2021.

               Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

DECAN,

Conf.dr.ing. Tania Mariana HAPURNE

ADMITERE 2024