loader image

REGULAMENT INTERN PRIVIND ÎNCASAREA ŞI EVIDENŢA TAXELOR ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ

  1. SCOP
    1.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea metodologiei de încasare şi evidenţa taxelor care pot fi plătite de candidaţii la admitere şi/sau studenţii la studiile universitare de licenţă și master integrat în cadrul facultăţii.
    1.2. În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Art.119 (3) „Instituţiile de învăţământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor şi au obligaţia să le comunice tuturor celor interesaţi, inclusiv pe site-ul universităţii”.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Arhitectură, din data de 25.09.2019.
Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

REZULTATE ADMITERE