loader image

Simpozionul Național Studențesc PSIHOLOGII, LOCUIRI, ARHITECTURI ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ DE IERI ȘI DE AZI

Vă invităm să participați, în data de 12 decembrie 2020, la prima ediție a Simpozionului Național Studențesc PSIHOLOGII, LOCUIRI, ARHITECTURI ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ DE IERI ȘI DE AZI, organizat sub egida a trei facultăți din două universități ieșene de prestigiu: Facultatea de Litere (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”) și Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”).

Prima parte a simpozionului va fi organizată sub forma unor sesiuni de comunicări științifice , în cadrul cărora echipe mixte de studenți și masteranzi selectați din facultățile partenere își vor prezenta activitatea de cercetare a prozei românești din diferite epoci culturale. Demersul investigativ complex al fiecărei echipe (compuse din câte doi filologi, doi arhitecți și un psiholog) presupune atât analiza unor interferențe inter-, pluri- și transdisciplinare inedite, cât și ilustrarea acestora prin produse finite tip proiecte, machete etc. Sesiunile de comunicări vor fi urmate de o dezbatere pe marginea temelor de interes comun, având ca miză prioritară relevarea unor confluențe de vector macro-identitar, utile tuturor specialiștilor prezenți la manifestare.

Menționăm posibilitatea ca, în cazul impunerii unor restricții justificate de situația epidemiologică de la mijlocul lui decembrie, ediția inaugurală să se desfășoare exclusiv on line.

DOMENIILE DE CERCETARE:

Teorie, critică și istorie literară;

Istoria culturii și a civilizației;

Psihologie și sociologie;

Antropologie culturală și etnologie;

Estetică și istoria arhitecturii.

O selecție a lucrărilor realizate de studenții și masteranzii participanți va fi inclusă intr-un volum publicat la o editură clasificată de CNCS în categoria B.

Informații suplimentare se pot solicita pe adresele iliemma@vahoo.com sau ana-cristina.tudora@academic.tuiasi.ro

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Conf. univ. dr. Emanuela Ilie (iliemma@vahoo.com) – președinte

Asist univ. dr. arh. Ana Cristina Tudora (ana-cristina.tudora@academic.tuiasi.ro) – vicepreședinte Conf. univ. dr. Dorin Năstas fnastas@uaic.ro)

Lector univ. dr. Mircea Păduraru (mircea.naduraru@gmail.com)

Șef lucrări dr. arh. Răzvan Mircea Nica (razvan.nica@academic.tuiasi.ro)

Asist univ. dr. arh. Gabriel Tudora (gabriel.tudora@academic.tuiasi.ro)

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Conf. univ. dr. George Ardeleanu (Universitatea din București); Conf. univ. dr. hab. Ștefan Boncu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași); Conf. univ. dr. hab. Marius-Mircea Crișan (Universitatea de Vest din Timișoara); Lector univ. dr. Loredana Cuzmici (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași); Conf. univ. dr. Emanuela Ilie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași); Prof. univ. dr. arh. Virgiliu Onofrei (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași); Prof. univ. dr. hab. Antonio Patraș (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași); Prof. univ. dr. hab. Nicoleta Popa (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași); Prof. univ. dr. pict. Liviu Suhar (Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași).

REZULTATE ADMITERE