loader image

Înscriere curs Proiectare și evaluare nZEB

Perioada de înscrieri: 18.10.2021 – 26.10.2021

Acte necesare:

  • fișă înscriere (formularul de pe site);
  • copie conformă cu originalul a cărții de identitate;
  • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conforma cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • diplomă de finalizare a studiilor universitare de licență sau de lungă durată, în copie legalizată/ conformă cu originalul (conform prevederilor OUG nr. 41/2016 certificarea conformității copiei cu originalul se face prin prezentarea originalului).
  • copie conformă cu originalul a certificatului naștere;
  • chitanță taxă de înscriere in cuantum de 300 lei;
  • contractul de studii (formularul de pe site);
  • convenția de plata a taxei de școlarizare (formularul de pe site).

Adresa: Facultatea de Arhitectura „G.M.Cantacuzino”  Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.3, Iaşi, Cod poştal 700050

Pentru taxa de înscriere care se plăteşte prin transfer bancar sau mandat postal se cer următoarele mențiuni:

BENEFICIAR Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi

COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 4701606

COD IBAN  RO44TREZ40620F330500XXXX

OBIECTUL PLĂŢII: taxă de înscriere,  Arhitectura nZEB