loader image

EURO 200 – ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator pentru studenții care provin din familii cu venituri reduse

Pentru acordarea sprijinului financiar de 200 de Euro acordat în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, toți studenții interesați care îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege (venit brut mai mic de 250 lei pe membru de familie și vârsta de până în 26 de ani, minim 45 de credite promovate din anul anterior, – excepție face anul I de studii) sunt rugați să depună dosarele complete până pe data de 16 aprilie 2020, ora 12, la secretariatul facultății (se pot trimite și scanat, pe email).

Pentru acordarea sprijinului financiar de 200 de Euro acordat în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, toți studenții interesați care îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege (venit brut mai mic de 250lei pe membru de familie și vârsta de până în 26 de ani, minim 45 de credite promovate din anul anterior, – excepție face anul I de studii) sunt rugați să depună dosarele complete până pe data de 16 aprilie 2020, ora 12, la secretariatul facultății (se pot trimite și scanat, pe email).

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 • Dosar plic cu precizarea numelui, inițialei tatălui, prenumelui, facultății, secției, anului, grupei;
 • cerere tip
 • copie după actul de identitate;
 • copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei care beneficiază de prevederile  actualei legi;
 • anchetă socială realizată de Primărie privind situația financiară a familiei din care să reiasă veniturile familiei precum și că dispun sau nu de bunuri mobile sau imobile care ar putea fi valorificate conf.art.8 alin 2-4 din Legea nr.416/2001.
 • declarație pe propria răspundere a solicitantului, autentificată la notariat, precum că familia nu a mai beneficiat de subvenția de 200 de Euro acordată prin Lg.269/2004, venitul brut lunar pe membru de familie nu depășește 250lei și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator personal cu configurația minimă precizată în legislație.
 • Adeverințe de venit, în original, ale membrilor familiei pe luna februarie- martie 2020 (luna anterioară depunerii cererii):
  • adeverințe venit brut sau cupoane de pensie în original pe luna februarie sau martie 2020 de la ambii părinți  sau declarație prin notariat/primărie pentru părinții care nu au nici un fel de venit;
  • adeverință deținere teren și societate de la Primărie și ANAF pentru toți membrii familiei (exclusiv copii cu vârsta sub 18 ani).
  • adeverințe de elev/student pentru frați/surori și copii după certificatul lor de naștere (pentru legalizare se vor prezenta și actele în original).
  • copie după hotărârea judecătorească de divorț și pensia alimentară pe luna aprilie 2020 (unde este cazul).

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 • Dosar plic cu precizarea numelui, inițialei tatălui, prenumelui, facultății, secției, anului, grupei;
 • cerere tip
 • copie după actul de identitate;
 • copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei care beneficiază de prevederile  actualei legi;
 • anchetă socială realizată de Primărie privind situația financiară a familiei din care să reiasă veniturile familiei precum și că dispun sau nu de bunuri mobile sau imobile care ar putea fi valorificate conf.art.8 alin 2-4 din Legea nr.416/2001.
 • declarație pe propria răspundere a solicitantului, autentificată la notariat, precum că familia nu a mai beneficiat de subvenția de 200 de Euro acordată prin Lg.269/2004, venitul brut lunar pe membru de familie nu depășește 250lei și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator personal cu configurația minimă precizată în legislație.
 • Adeverințe de venit, în original, ale membrilor familiei pe luna februarie- martie 2020 (luna anterioară depunerii cererii):
  • adeverințe venit brut sau cupoane de pensie în original pe luna februarie sau martie 2020 de la ambii părinți  sau declarație prin notariat/primărie pentru părinții care nu au nici un fel de venit;
  • adeverință deținere teren și societate de la Primărie și ANAF pentru toți membrii familiei (exclusiv copii cu vârsta sub 18 ani).
  • adeverințe de elev/student pentru frați/surori și copii după certificatul lor de naștere (pentru legalizare se vor prezenta și actele în original).
  • copie după hotărârea judecătorească de divorț și pensia alimentară pe luna aprilie 2020 (unde este cazul).