loader image

Cursuri postuniversitar specializarea URBANISM şi ADMINISTRAREA TERITORIULUI

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” organizează în anul universitar  2021 / 2022 Cursul  Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională  Continuă Specializarea URBANISM şi ADMINISTRAREA TERITORIULUI

Perioada de înscrieri este următoarea : 22/09/2021 – 30/09/2021

Acte necesare:

  • cerere de înscriere (formularul de pe site);
  • copie conformă cu originalul a cărții de identitate;
  • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conforma cu originalul
  •  (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau de lungă durată, în copie legalizată/ conforma cu originalul (conform prevederilor OUG nr. 41/2016 certificarea conformităţii copiei cu originalul se face prin prezentarea originalului).
  • copie conformă cu originalul a certificatului naştere;
  • chitanţă taxă de înscriere in cuantum de 300 lei;
  • contractul de studii ( formularul de pe site);
  • convenția de plata a taxei de școlarizare (formularul de pe site).

Taxa de şcolarizare este de 2400 lei.

În situația în care numărul dosarelor de înscriere este mai mare de 40 va avea loc un interviu ONLINE de selecție a candidaților înscriși.

Adresa:

Facultatea de Arhitectura „G.M.Cantacuzino”

Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.3, Iaşi, Cod poştal 700050

Pentru taxa de înscriere care se plăteşte prin transfer bancar sau mandat postal se cer următoarele mentiuni:

BENEFICIAR Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi

COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 4701606

COD IBAN  RO44TREZ40620F330500XXXX

OBIECTUL PLĂŢII: taxă de înscriere, Urbanism

Facultatea de Arhitectură