loader image

Curs postuniversitar nZEB – PROIECTARE și EVALUARE

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Din Iași, anunță lansarea Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

nZEB – PROIECTARE și EVALUARE

Programul va debuta pe data de 1 noiembrie 2021, fiind structurat în activităţi fomative care presupun participarea la 200 de ore. Cursul reprezintă o oportunitate de dezvoltare şi certificare a competenţelor în domeniul eficienței energetice și proiectării nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Cursuri:

 1 Politici energetice și legislație. Implementarea standardelor nZEB

 2 Noțiuni de Fizica construcțiilor, instrumente de simulare numerică

 3 Principii de proiectare a clădirilor la nivel nZEB

 4 Materiale, soluții constructive și tehnologii pentru realizarea clădirilor nZEB

 5 Renovarea energetică majoră a clădirilor existente la nivel nZEB. Principii generale și reglementări

6 Principii de proiectare a instalațiilor pentru clădiri nZEB

7 Evaluarea indicatorilor de performanță energetică și de mediu la clădiri nZEB

Eligibilitate: Absolvenți ai unei facultăți de Arhitectură sau Construcții și Instalații

Taxă anuală: 2800lei/cursant

Pentru înscriere, va fi completată până la data de 15 octombrie cererea de înscriere, care va fi trimisă pe adresa:

calin-gabriel.corduban@academic.tuiasi.ro

Dosarul complet de înscriere (cuprinzând cerere, diplomă de bacalaureat și diplomă de licență – în original, B.I. sau C.I. în copie), va fi adus în intervalul 22-26 octombrie la secretariatul Facultății de Arhitectură G.M. Cantacuzino.

Dezvoltarea unui curs post-universitar pe această temă are la bază experiența specialiștilor din cadrul Facultății de Arhitectură G.M. Cantacuzino și a Facultății de Construcții și Instalații, sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Ing. Irina Bliuc.

Persoane de contact pentru informații suplimentare:

S.L. Dr. Arh. Călin Gabriel Corduban

Telefon – 0744633067

Mail – calin-gabriel.corduban@academic.tuiasi.ro