loader image

Alege arhitectura!

NUMĂRUL DE LOCURI

Pentru sesiunea de admitere din 2020 sunt repartizate 88 de locuri la buget, 2 locuri cu taxă și 9 locuri pentru cetățeni ai Republicii Moldova.

METODA  DE  SELECŢIE :

Concursul de admitere la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” din Iași se va desfășura online

Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notei obținute la evaluarea portofoliului de lucrări personale şi a mediei de la bacalaureat, după formula :

MA = Portofoliu DESEN x 0,7 + BACALAUREAT x 0,3  

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie: Media obținută la evaluarea portofoliului de lucrări personale.

   Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

PORTOFOLIUL DE LUCRĂRI

Portofoliul se va preda în perioada înscrierii pe platforma TUIASI și va avea următorul conținut: 

SecțiuneNr. planșeConținutObservații
Percepție și reprezentare
(4 planșe)
1Desen de observație (reprezentări libere ale unor compoziții cu obiecte reale – natură statică, elemente sau detalii de arhitectură)Desenul va fi realizat în grafit, cu lumini și umbre, cu sugerarea materialelor și texturilor
1Reprezentare tehnică în triplă proiecție ortogonală (vedere orizontală, frontală și laterală) secțiuni, axonometrie (secționată sau nu) a unor compoziții volumetrice abstracteDesen tehnic în grafit, fără lumini și umbre
2Reprezentarea unor compoziții de obiecte de arhitectură realizate exclusiv cu elemente constructive primare – plăci, stâlpi, pereți, rampe de scară etc. – în perspectivă la un punct sau două puncte de fugă. Pe planșe vor fi indicate schematic proiecțiile orizontală, frontală / laterală, o secțiune.Desenele vor fi realizate în grafit, cu lumini și umbre, cu sugerarea materialelor, texturilor și a elementelor de ambianță.
Formă, Spațiu, Arhitectură (5 planșe) Reprezentări de obiecte sau ansambluri de arhitectură semnificative:
 1a. Locuință contemporană  Perspective la un punct sau două puncte de fugă.
Desenele vor fi realizate în grafit, cu lumini și umbre, cu sugerarea materialelor, texturilor și a elementelor de ambianță.
 1b. Casă populară tradițională din România
 1c. Clădire reprezentativă din arhitectura veche românească
1Perspectivă de interior – locuință sau clădire cu funcțiune publicăPerspectivă la un punct sau două puncte de fugă.
Desenele vor fi realizate în grafit, cu lumini și umbre, cu sugerarea materialelor, texturilor și a elementelor de ambianță.
1Perspectivă urbanăPerspectivă la un punct sau două puncte de fugă.
Desenul va fi realizat în grafit, cu lumini și umbre, cu sugerarea materialelor și texturilor, elemente de ambianță.
Subiect la alegere1Reprezentare cu subiect și tematică la opțiunea candidatuluiTehnică și suport la alegere, alb-negru sau color
Scrisoare de motivație a opțiunii pentru programul de studiu Arhitectură.Maxim o pagină, format A4.

Exceptând tema de la secțiunea 3 (subiect la alegere), reprezentările vor fi realizate pe hârtie albă, în creion grafit. Se vor anexa în portofoliu imagini scanate/fotografiate ale planșelor, cu editare minimă, comasate într-un fișier format PDF de maxim 40 mb, păstrând ordinea din tabelul de mai sus. Imaginile vor păstra proporțiile apropiate formatelor standard (A3, A2, A1), pe verticală sau orizontală.

La înscriere, candidatul va anexa o declarație pe propria răspundere prin care – cunoscând prevederile legale în vigoare – își asumă identitatea și responsabilitatea asupra lucrărilor prezentate în portofoliu. Orice tentativă de fraudare va avea drept consecință eliminarea candidatului din concurs.

CONDIŢII SPECIALE DE ADMITERE :

Candidații care au obținut în timpul studiilor liceale distincții (premiul 1,2,3) la olimpiade naționale sau concursuri internaționale de profil Arhitectură, agreate de Ministerul Educației Naționale pentru domeniul Arhitectură, sunt admiși fără concurs și fără plata taxei de înscriere.

CALENDARUL ADMITERII:

Înscrierea online a candidaților8-15 iulie 2020
Afișarea rezultatelor24 iulie 2020 
Termen limită de depunere acte în original 3 septembrie 2020

TAXA DE ÎNSCRIERE

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere: 300 lei.

 Vor fi publicate pe pagina web a facultății precizări suplimentare privind desfășurarea admiterii.
WORKSHOP ADMITERE