loader image

Admitere 2021

Facultatea de Arhitectură organizează pe data de 19 iulie 2021, concursul de admitere pentru specializarea Arhitectură cu durata de 6 ani – studii universitare de licență și master integrat.

Înscrierea se realizează online, pe platforma Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, cu confirmarea ulterioară a locului.

Media de admitere se calculează astfel:

70% Proba de desen
30% BAC

Departajarea candidaților care au obținut medii de admitere egale se face in ordinea descrescătoare a notei obținute la proba de desen.

Condiții speciale de admitere :

Candidații care au obținut pe parcursul studiilor liceale distincții (premiul 1,2,3) la olimpiade naționale sau concursuri internaționale în domeniul Arhitectură, agreate de Ministerul Educației Naționale, sunt admiși fără concurs și fără plata taxei de înscriere.

Calendar admitere

Înscrierea candidaţilor12-15 iulie
Proba de concurs – desen tehnic și liber19 iulie 2021
Afişarea rezultatelor 24 iulie
Confirmare loc (facultate) prin depunere acte in original24-28 iulie
Rezultate intermediare29 iulie
Confirmare loc prin depunere acte în original30 iulie – 1 august
Afişarea rezultatelor finale2 august

Număr de locuri:

Sunt alocate:

  • 91 locuri  buget cetățeni români și cetățeni ai UE, SEE și Confederației Elvețiene.
  • 1 loc taxă cetățeni români6 locuri cu bursă pentru românii de pretutindeni.
  • 2 locuri pentru cetățeni din state terțe UE.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare în căminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2021-2022.

Taxe

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este de 300 lei.

Pentru locurile nebugetate, cuantumul taxei de școlarizare este de 4000 de lei / an și se achită pe parcursul anului universitar.

Bibliografie admitere:

Bussagli, M. – Să înţelegem arhitectura, Bucureşti, editura Enciclopedia RAO, 2005
Ciolacu, D. , Serban, S – Admitere arhitectura – Subiecte editura Academica Matei Teiu Botez, 2012
Curinschi-Vorona, Gheorghe -Istoria arhitecturii în România, Bucureşti, editura Tehnică, 1981
Ionescu, G – Istoria arhitecturii românești, Bucureşti, editia a 2-a, editura Capitel, 2007
Lichiardopol, G., Ghiță E., Ghiță V – Desen tehnic, manual pentru clasa a X-a – filiera tehnologica, profil tehnic, editura ALL Educational, 2000
Nanu, A. – Educație plastică, manual pentru clasa a X-a, editura Vizual, 2000
Șerbănoiu, B.V – Reprezentări geometrice: punctul, dreapta și planul, editura Societății Academice „Matei Teiu Botez”, Iași, 2012
WORKSHOP ADMITERE