loader image

Admitere 2021

Facultatea de Arhitectură organizează pe data de 19 iulie 2021, concursul de admitere pentru specializarea Arhitectură cu durata de 6 ani – studii universitare de licență și master integrat.

Înscrierea se realizează online, pe platforma Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, cu confirmarea ulterioară a locului.

Media de admitere se calculează astfel:

70% Proba de desen
30% BAC

Departajarea candidaților care au obținut medii de admitere egale se face in ordinea descrescătoare a notei obținute la proba de desen.

Condiții speciale de admitere :

Candidații care au obținut pe parcursul studiilor liceale distincții (premiul 1,2,3) la olimpiade naționale sau concursuri internaționale în domeniul Arhitectură, agreate de Ministerul Educației Naționale, sunt admiși fără concurs și fără plata taxei de înscriere.

Calendar admitere

Înscrierea candidaţilor12-15 iulie
Proba de concurs – desen tehnic și liber19 iulie 2021
Afişarea rezultatelor 24 iulie
Confirmare loc (facultate) prin depunere acte in original24-28 iulie
Rezultate intermediare29 iulie
Confirmare loc prin depunere acte în original30 iulie – 1 august
Afişarea rezultatelor finale2 august
Confirmare loc prin depunere acte în original4 august

Durata probei de concurs (desen tehnic și desen liber) este de 4 ore. Modul de desfășurare a concursului poate fi consultat aici:

Proba de desen se va desfășura cu asigurarea distanței fizice și cu purtarea obligatorie a măștii. La accesul în facultate se va măsura temperatura candidaților.

Număr de locuri:

Sunt alocate:

  • 91 locuri  buget cetățeni români și cetățeni ai UE, SEE și Confederației Elvețiene;
  • 1 loc taxă cetățeni români;
  • 6 locuri cu bursă pentru românii de pretutindeni;
  • 2 locuri pentru cetățeni din state terțe UE.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare în căminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2021-2022.

Taxe

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este de 300 lei.
Plata pe taxe.tuiasi.ro se face în câțiva pași simpli ca în exemplul de aici.

Pentru locurile nebugetate, cuantumul taxei de școlarizare este de 4000 de lei / an și se achită pe parcursul anului universitar.

Acte necesare pentru înscriere

  • Cartea de identitate;
  • Diploma de bacalaureat;
  • Certificatul de naștere;
  • Acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)  – dacă este cazul;
  • Adeverință medicală, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului conform căruia poate urma forma respectivă de studii;
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă);

Actele vor fi încărcate în format scanat pe platforma Universității utilizând link-ul:

https://www.admitere.tuiasi.ro/licenta/informare.php

sau fizic la sediul Facultății (doar pentru candidații ce nu au acces la mijloace electronice de comunicare) după următorul program:

Program comisie înscrieri: de luni 12 iulie până joi 15 iulie 2021, între orele 900-1400

Bibliografie admitere:

Bussagli, M. – Să înţelegem arhitectura, Bucureşti, editura Enciclopedia RAO, 2005
Ciolacu, D. , Serban, S – Admitere arhitectura – Subiecte editura Academica Matei Teiu Botez, 2012
Curinschi-Vorona, Gheorghe -Istoria arhitecturii în România, Bucureşti, editura Tehnică, 1981
Ionescu, G – Istoria arhitecturii românești, Bucureşti, editia a 2-a, editura Capitel, 2007
Lichiardopol, G., Ghiță E., Ghiță V – Desen tehnic, manual pentru clasa a X-a – filiera tehnologica, profil tehnic, editura ALL Educational, 2000
Nanu, A. – Educație plastică, manual pentru clasa a X-a, editura Vizual, 2000
Șerbănoiu, B.V – Reprezentări geometrice: punctul, dreapta și planul, editura Societății Academice „Matei Teiu Botez”, Iași, 2012