loader image

Mod de desfășurare a concursului de admitere

Proba de DESEN TEHNIC şi DESEN LIBER  se va susține în ziua de sâmbătă, 9  iulie 2022, în sălile din corpul de Arhitectură  (corp A), repartizate concursului.

ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SALA DE CONCURS

Candidații se vor prezenta în săli în intervalul orar 9.00-9.30, conform listelor afate pe vitrina din zona accesului principal din parterul facultății, având asupra lor următoarele:

– buletinul de identitate
– instrumente pentru desen:

  • creioane  normale sau mecanice cu mine HB….6B, adecvate probelor de desen tehnic şi desen liber
  • radiere albe normale
  • gumă plastică
  • echere de 45o şi 60o
  • teu şi riglă
  • compas
  • raportor, florar

La intrarea în sală personalul de supraveghere verifică identitatea candidaţilor pe baza documentelor de identitate şi a tabelului nominal. Candidații se vor așeza în sală corespondent numelor atașate pe planșete.

Este interzis accesul în sala de concurs cu telefonul mobil sau cu alte mijloace de comunicare digitală.

ELABORAREA LUCRĂRII

Timpul de elaborare a lucrării la proba desen tehnic şi liber este de 5 ore, calculat din momentul distribuirii subiectelor.

Subiectele vor fi redactate exclusiv pe hârtia distribuită de către comisia de admitere. Orice încercare de fraudă, dovedită în timpul desfăşurării probei de concurs va fi anunţată la comisia de admitere a facultăţii, care poate decide eliminarea din concurs.

PREDAREA LUCRĂRILOR

După expirarea timpului regulamentar de concurs, candidaţii vor preda lucrările responsabilului de sală, sub semnătură, după secretizarea numelui conform indicațiilor comisiei de admitere. Candidaţii care nu au terminat lucrarea la expirarea timpului afectat probei, o vor preda în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru elaborarea lucrării.

ADMITERE 2024