loader image

TABERE STUDENŢEŞTI GRATUITE – VACANŢA DE VARĂ 2021

Perioadă de depunere a cererilor de solicitare a unui loc gratuit de tabără 6.07.2021-11.07.2021

Studenții care doresc sa beneficieze de un loc in Taberele Studentesti 2021 sunt rugati sa transmita online, pe mailul arhitect@tuiasi.ro, in perioada 06 – 11.07.2021:

  1. Cererea individuala loc tabara (Anexa 4 la metodologie – completata obligatoriu cu toate datele solicitate);
  2. Declarația consimțământ pentru prelucrare date cu caracter personal (Anexa 7.1 la metodologie)

Listele cu beneficiarii locurilor de tabară gratuită vor fi afișate pe data de 16.07.2021.

Eventualele contestații se vor depune/trimite în 24 de ore de la afișarea listelor inițiale.

Listele finale cu beneficiarii locurilor de tabără vor fi afișate pe site pana pe data de 21.07.2021

Deoarece pe listele care se vor posta pe site-ul facultății cu beneficiarii locurilor de tabără nu se pot trece: nume/prenume (pt protectie date cu caracter personal), studentii sunt rugați sa treacă în cerere la “anul de studiu si nr. matricol”).

Seriile, locațiile și nr. de studenți pe serie/locație ne vor fi comunicate de CCSS – Tei pana pe data de 26.07.2021.

Studenții care se regăsesc pe listele finale cu beneficiari ai unui loc de tabără – vacanța de vară 2021 vor trimite online / transmite telefonic seria și perioada în care doresc sa participe la tabăra, după ce vor fi comunicate pe data de 26.07.2021 de minister.

Beneficiarii pot fi conform metodologiei:

a) cazuri sociale – minim 20% din locuri

  • orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai putin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale ;
  • au varsta pana la 35 de ani

Ierarhizarea se face exclusiv pe baza criteriilor sociale (nu se aplica criteriul de student integralist);

b) Studenți cu rezultate deosebite la învățătură in anul precedent de școlarizare – maxim 80% (din numărul de locuri din care s-au scăzut cazurile sociale); cu activității în cadrul organizat al universității la diverse manifestări culturale, artistice, științifice și sportive.

  • studenti integralisti în anul precedent de școlarizare (2019/2020) ;
  • studentii din anul 1 – media semestrului I din anul universitar 2020/2021, integralisti;
  • au varsta pana la 35 de ani

Criteriu obligatoriu: integralisti
Criteriu: rezultate academice (învățătură).

În situația în care locurile aferente beneficiarilor de la lit.a) nu se ocupă, acestea se pot redistribui beneficiarilor prevăzuți la lit.b).

Avand in vedere data emiterii Ord.ME nr.432/30.06.2021 privind alocarea de locuri gratuite pentru studenți în Programul Național de tabere 2021, calendarul procesului de selectie a studenților la facultăți care se încheie la 21.07.2021, respectiv 29-30.07.2021 cf. metodologiei M.E. și calendarul universitar 2020/2021 la Universitatea Tehnica “Gheorghe

Asachi” din Iași, va informam ca studentii din anii terminali (anul IV licenta, anul VI Arhitectură. si anul II master) nu pot beneficia de aceste tabere intrucat nu vor mai avea calitatea de studenți pana la încheierea selecției și transmiterii listelor la CCS.