loader image

Simpozionul Naţional PSIHOLOGII, LOCUIRI, ARHITECTURI ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ DE IERI ŞI DE AZI – Ediția a II-a 25-26 martie 2022

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Conf. univ. dr. Emanuela Ilie (iliemma@yahoo.com ) – președinte  

Șef lucrări dr. arh. Ana-Cristina Tudora (ana-cristina.tudora@academic.tuiasi.ro) – vicepreședinte 

Conf. univ. dr. hab. Adina Karner-Huţuleac (adinakarner@yahoo.com)  

Lector univ. dr. Loredana Cuzmici (loricuzmici@gmail.com ) 

Șef lucrări dr. arh. Răzvan Mircea Nica (razvan.nica@academic.tuiasi.ro)  

Șef lucrări dr. arh. Gabriel Tudora (gabriel.tudora@academic.tuiasi.ro)

Asist. univ. drd. Oara Prundeanu (oaraprundeanu@yahoo.com ) 

Sesiunea de comunicări știinţifice studenţești (I)* 

25 martie 2022, orele 17.00-19.30 

Link: https://us02web.zoom.us/j/82494661455?pwd=Y25ZUFhDV0tZcERqc1JVUEp6a3g1dz09  

Moderatori

Lector univ. dr. Loredana Cuzmici, Conf. univ. dr. Adina Karner-Huţuleac, Șef lucrări dr. arh. Gabriel Tudora 

Invitat special: Doina Ruști 

17.00-17.30 

Alexandra Olteanu, Lorena Vlad, Mihai Rusu, Isabela Tiba, Lavinia Aroșculesei, Ioana-Alexandra Scutariu,Constantin Mille și spațialitatea ca topos al insurgenței reflexive

17.30-18.00 

Andreea-Mădălina Grigoraș, Smărăndiţa-Elena Vasilachi, Cosmin Necula, Acnana-Maria Pătrăușanu, Arina Bădărău, Georgiana Precub, Arhitectura mateină. Între antract & fin de siècle

18.00-18.30 

Diana Alexandra Păcurari (căs. Sorohan),  Raluca Maria  Hacman (căs.Filip), Irina-Alexandra Barbu, Ioana-Cătălina Roman, Sabrina Zhang, Ion Pascari, Radiografie de bloc în Simion Liftnicul – roman cu îngeri și moldoveni 

18.30-19.00 

Luiza-Elena Negură, Andreea Costin, Teodora-Elena Huţanu, Simona Epure, Cristina Constantin, 

Elena Vlonga, Vieţi sub pecete. Manuscrisul fanariot și arhitectura logosului fabulos 

* Comunicările vor avea 20 de minute și vor fi urmate de 10 minute de discuții. 

Sesiunea de comunicări știinţifice studenţești (II)* 

26 martie 2022, orele 9.00-12.00 

Link:  https://us02web.zoom.us/j/88606864496?pwd=STJ4cXY3UUEzQ0JGNVhoczdXVUtpZz09  

Moderatori

Conf. univ. dr. Cristina Bogdan, Asist. univ. drd. Oara Prundeanu, Șef lucrări dr. arh.  Răzvan Mircea Nica 

Invitat special: Liviu G. Stan 

9.00-9.30 

Iulia Pietraru, Bogdan Contea, Alexandra Fleșariu, Alexandra Adriana Crețeanu, Maria Bedregeanu, Daria Paraschiva Onofrei, Psiho-geografii literare rebreniene

9.30-10.00 

Luiza-Elena Negură, Alexandra Ruscanu, Rebeca Chiricioaei, Mihaela Crăciun, Diana Drăghici, Bianca Ioana Ichim, Alături de Orfeu pe calea umbrelor. Zahei orbul și poetica spaţialităţii revelatorii 

10.00-10.30 

Teodora Iuriusciuc, Dan Ienceanu, Andreea Huţul, Clara Boncu, Eduard-Teodor Knieling, Silvana Herescu, Arhitectura propriei morți. O abordare psiho-literară a romanului Prins de Petru Popescu

10.30-11.00 

Diana-Maria Benchea, Maria Chirilă, Claudia Dima, Denisa Estera, Adina Adelina Buliga, Maria Butnărașu, Labirintul puterii. Anotimpurile romanului Salamandre

11.00-11.30 

Andreea Costin, Elena Fedor, Lidia Uja, Alexandra Timeș, Naomi Gavrilovici, Mihaela Apucăloaiei, Acasă printre străini. Hermeneutica unei geografii sentimentale

* Comunicările vor avea 20 de minute și vor fi urmate de 10 minute de discuții. 

Sesiunea plenară 

26 martie 2022, orele 12.00-13.30 

link: https://us02web.zoom.us/j/88606864496?pwd=STJ4cXY3UUEzQ0JGNVhoczdXVUtpZz09  

MASĂ ROTUNDĂ  cu tema: Cercetările inter-, pluri- și transdisciplinare în mediul universitar românesc 

Moderatoare: Conf. univ.  dr. Emanuela Ilie, Șef lucrări dr. arh. Ana-Cristina Tudora 

Participanți: Conf. univ. dr. Cristina Bogdan, Conf. univ. dr. Adina Karner-Huţuleac, Conf. univ. dr. Daniela Petroșel, Conf. univ. dr. Blanca Grama, Lector univ. dr. Loredana Cuzmici, Lector univ. dr. Alina Ioana Bako, Șef lucrări dr. arh. Răzvan Mircea Nica, Șef lucrări dr. arh. Gabriel Tudora, Asist. univ. drd. Oara Prundeanu, Asist. univ. dr. arh. Oana Mihăescu 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC: 

Conf. univ. dr. George Ardeleanu (Universitatea din Bucureşti); Lector univ. dr. Alina Ioana Bako (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu); Conf. univ. dr. Cristina Bogdan (Universitatea din Bucureşti);  Conf. univ. dr. hab. Ştefan Boncu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Conf. univ. dr.  Blanca Grama (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu); Conf. univ. dr. Emanuela Ilie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Conf. univ. dr. Adina Karner-Huţuleac (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Prof. univ. dr. arh. Virgiliu Onofrei (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”); Prof. univ. dr. hab. Antonio Patraş (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Conf. univ. dr. Daniela Petroșel (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava); Prof. univ. dr. hab. Nicoleta Popa (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Prof. univ. dr.  pict. Liviu Suhar (Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi).