loader image

Rezultate admitere 2022

La data de 20.07.2022 au fost publicate pe platforma Universității rezultatele intermediare ale concursului de admitere la Facultatea de Arhitectură din Iași. Pentru confirmarea locului este necesară prezentarea candidaților declarați admiși la comisia de admitere și depunerea actelor în original, până la data de 23.07. 2022, ora 14.00:

  • Diploma de bacalaureat – original;
  • Cartea de identitate – original și copie;
  • Certificatul de naștere – original și copie;
  • Acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)  – dacă este cazul – original și copie;
  • Adeverință medicalăoriginal;
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă) – original;
  • 2 fotografii 3×4 cm
  • dosar plic

Programul de lucru pentru comisia de admitere a Facultății de Arhitectură:

20-23 iulie: 10.00-14.00

ADMITERE 2024