loader image

Rezultate admitere 2021

Rezultatele admiterii au fost publicate pe 23.07.2021, la ora 17.30 și sunt disponiblie pe platforma online a Universității:

Conform calendarului admiterii, până la data de 1 august ora 13:00, candidații a căror status s-a modificat în „admis”, trebuie să aducă actele în original pentru confirmarea locului.

Cei care nu aduc actele în original până la această dată, pierd locul în favoarea următorilor candidați de pe lista de rezerve.

În data de 2 august se va afișa pe platforma admitere.tuiasi.ro lista finală. Candidații admiși în această ultimă etapă, vor putea confirma locul până pe data de 4 august ora 13:00 prin aducerea actelor în original.

Vă rugăm consultați platforma Universității pentru a urmări lista actualizată în fiecare zi a celor admiși confirmați.

Documente necesare pentru confirmare:

  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;
  • certificatul de naștere, în copie conformă cu originalul;
  • cartea de identitate, în copie conformă cu originalul;
  • acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.) dacă este cazul;
  • adeverință medicală, în original, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidență cu boli psihice și infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidență cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
  • adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare cu precizarea formei de finanțare ( număr semestre finanțate de la bugetul de stat);
  • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
  • 3 fotografii color, 3 x 4 cm;
  • declarația pe propria răspundere privind studiile universitare anterioare, daca este cazul;
  • dosar plic (nu șină)

Programul perioadei de confirmări:

AFISAREA REZULTATELOR 24 iulie 2021
Confirmări prin depunerea actelor în original 25 – 28 iulie 2021 (program 9.00-13.00)
REZULTATE INTERMEDIARE 29 iulie 2021
Confirmări prin depunerea actelor în original pentru candidații admiși după etapa intermediară din 29.07.2021   30 iulie – 1 aug. 2021 (program 9.00-13.00)  
REZULTATE FINALE 2 august 2021
Confirmare loc prin depunerea actelor în original 4 august 2021