loader image

Repartizarea locurilor de cazare 2019-2020

DECIZIE

Privind repartizarea locurilor de cazare pentru Facultatea de Arhitectură “G. M. Cantacuzino” și constituirea comisiei de repartiție și cazare pe facultate pentru anul universitar 2019 – 2020 în baza Referatului cu alocarea locurilor de cazare pe facultăți în Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” întocmit de Direcția Servicii Studențești, înregistrat sub numărul 19.363 din 09.09.2019 și aprobată în Consiliul de Administrație în ședința din data de 09.09.2019, Adresei Facultății de Arhitectură “G. M. Cantacuzino” cu componenta comisiei de repartiție și cazare, înregistrată sub nr. 10.568 din 10.06.2019, aprobată în Consiliul de Administrație în ședința din data de 03.09.2019 și în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3337 din 04.03.2016, de confirmare a Rectorului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași,

RECTORUL UNIVERSITĂȚII dispune:

Art 1. Comisia de repartiție și cazare pe facultate, pentru anul universitar 2019 – 2020, are următoarea componență:

 1. Asist.drd.arh. Lucian Cozma – președinte
 2. Asist.drd.arh. Mihaela Cehan – membru
 3. Stud. Zazu Mihaela, anul V – membru
 4. Stud. Ioana Lia- Olguța Iftimescu, anul II – membru

Art. 2. Se repartizează Facultății de Arhitectură “G. M. Cantacuzino”, pentru anul universitar 2019 – 2020, un număr de 287 locuri (inclusiv studenții căsătoriți) în următoarele cămine:

 • Cămin T4:219 locuri
  Camerele: 108-1 loc; 109-116; 117-124; 127-130; 133-143 301 – 324; 327 – 330; 333 – 343; 401 – 424; 427 – 430; 433 – 443
 • Cămin T8 : 6 locuri
  Camerele: 305; 323; 325
 • Cămin T16 :12 locuri
  Camerele: 22; 26; 59; 56; 128; 129
 • Cămin T17 : 40 locuri
  Camerele: 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719, 720, 721 (10 camere x 4 locuri = 40)
 • Cămin T20 B: 4 locuri
  Camerele: 124; 326
 • Cămin T21 A: 6 locuri
  Camerele: 108; 203; 303

Căminul T4 este prevăzut cu grupuri sanitare comune. Conform Ordinului Ministerului Sănătății 1955/1995 publicat In Monitorul Oficial 59/22.03.1996 privind Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, la art. 7 alin. (2) se prevede: „(2)Grupurile sanitare pentru copii și tineri vor fi separate de cele de personalul adult și vor fi repartizate proporțional la fiecare palier. în unitățile pentru elevi și studenți grupurile sanitare destinate acestora vor fi separate pe sexe, inclusiv la sălile de educație fizică.”
La repartiție vor fi grupate locurile ocupate de fete și cele ocupate de băieți pentru a se respecta prevederile legale mai sus menționate.

Art. 3. (1) Studenții cu repartiția semnată de Președintele Comisiei de repartiție și cazare pe facultate se vor prezenta la cămin pentru piața tarifului de cazare prin intermediul POS-ului. Studenții ce nu dețin card vor achita tariful de cazare la casiera Direcției Servicii Studențești.
(2)   Cu chitanța primită de la administratorul de cămin studentul se va prezenta la Președintele Comisiei de repartiție și cazare pe facultate pentru luarea în evidență.
(3)   Studenții care nu se prezintă cu chitanța ia facultate pierd dreptul de cazare pentru anul universitar 2019 – 2020.
(4) Repartiția de cazare este valabilă 24 ore de la data emiterii, studentul prin neprezentare în acest interval ia cămin pierde locul de cazare.

Art. 4. Administratorii de cămin vor comunica lunar la Direcția Servicii Studențești tabelul cu studenții care au plecat din cămin conform următorului model:

SITUAȚIA STUDENȚILOR CARE AU PLECAT DIN CĂMIN ÎN LUNA

Nr.crt.NUMELE Șl PRENUMELEFACULTATEAMOTIVULDATASEMNĂTURA
012345
1 1

Art. 5. Biroul Social ( facturări) va întocmi lunar situația plecărilor din cămin pe facultăți și o va transmite Prorectoratului Relația cu Studenții pentru a fi prezentată conducerilor facultăților.

Art. 6. Comisia de repartiție și cazare va respecta prevederile Procedurii privind Repartiția și cazarea studenților în căminele Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, Cod TUIASI.PO.PRS. 01.

Art 7. (1) Prezenta decizie se va afișa la afișierul Facultății de Arhitectură “G. M. Cantacuzino” și va fi publicată pe site-ul facultății
(2) Conducerea Facultății va transmite câte un exemplar din prezenta decizie membrilor comisiei de repartiție și cazare.

Art 8. (1) Repartiția și cazarea în căminele din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” se va face în perioada 25.09 – 28 .09.2019 conform următorului program:
>la nivelul facultăților repartiția studenților între orele 8,30-14,30;
>la cămine cazarea studenților repartizați are loc între orele 10,30-18,00.

Grafic cazări:
–      26.09.2019 – Anul I, Anul V, Anul VI și familiștii, în intervalul 10.00-14.00,
–       27.09.2019-Anul II, Anul III și Anul IV, în intervalul 10.00-14.00.

Art. 9. Decizia se aplică pentru perioada 25 septembrie 2019- 24 iulie 2020.

Art. 10. (1) Prezenta decizie este redactată pe 2 (două) pagini și conține 10 articole.

(2)     Prezenta decizie a fost întocmită în 7 exemplare și transmisă către: Rectorat, Secretar științific Senat, Prorectorat Relația cu Studenții, Direcția Generală Administrativă, Facultatea de Arhitectură “G. M. Cantacuzino”, Direcția Servicii Studențești, Direcția Resurse Umane – Biroul Personal.
(3)      D.S.S. va transmite câte o copie a prezentei hotărâri structurilor organizaționale menționate la alin.(2)
(4)     D.S.S. va transmite câte o copie a prezentei decizii căminelor: T4, T8, T16, T17, T20 scara B, T21 scara A, care vor afișa prezenta decizie.
(5)      Prezenta decizie va putea fi consultată de către toate persoanele interesate și pe site-ul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași -link Campus/cazări- www.tuiasi.ro.