loader image

Modellus

Contract nr. 61BG ⁄ 2016

Finanţare: bugetul de stat

Denumirea Programului din PN III: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect: Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”

Titlul proiectului: Model de locuință unifamilială sustenabilă care integrează concepte arhitecturale și sisteme constructive de înaltă performanță energetică, cu impact minim asupra mediului

Valoarea totală a contractului: 443.238,00 lei

Din care, pe surse de finanţare:

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 443.238,00 lei

Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanțare)1: 0 lei

Durata contractului: 22 luni

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Contractor: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

Descrierea proiectului:

Directivele europene privind eficienţa energetică a clădirilor şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăd ca toate clădirile proiectate şi executate după 2020 să se încadreze în categoria NZEB (aproape zero energie din surse neregenerabile) şi aproape zero amprentă de carbon.

Prezenta propunere se înscrie în sfera preocupărilor pentru transpunerea în practica a acestor prevederi prin interconectarea expertizei universităţii în acest domeniu cu necesităţile agenţilor economici. Agentul economic implicat în proiect este posesor şi promotor de tehnologii pentru realizarea clădirilor cu performanţe energetice ridicate şi cu impact minim asupra mediului, aplicate în realizarea unei clădiri demonstrative, cunoscută sub denumirea de „Casă solară pe structură de lemn Sibelius”.

Pe baza analizei preliminare a acestei clădiri (considerând aspecte de natură arhitecturală, energetică, comportarea în exploatare, costurile de execuţie etc.) echipa de cercetare îşi propune ca obiectiv elaborarea unui model de locuinţă unifamilială, în acord cu tradiţia românească de locuire, cu un  grad ridicat de flexibilitate a partiului, cu o  înaltă performanţă energetică şi impact minim asupra mediului, realizabilă la un preţ  accesibil diferitelor categorii sociale.

Pentru realizarea obiectivului se vor derula activităţi de monitorizare şi prelucrare a datelor privind comportarea reală a clădirii existente, elaborarea de soluţii arhitecturale şi constructive, precum şi integrarea acestora într-un model complex care va include şi sisteme pasive de eficientizare energetică. La transpunerea in practică a propunerii vor fi antrenaţi studenţi masteranzi din cadrul Facultăţii de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” şi doctoranzi de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – Coordonator proiect

S.C. Sibelius S.R.L. – Agent economic

Coordonator proiect:

Conf. Dr. Ing. Tania Mariana Hapurne

Membri proiect:

Asist. Dr. Arh. Aurora Irina Dumitrașcu

Asist. Dr. Arh. Adriana Kadhim Abid

Asist. Dr. Arh. Călin Gabriel Corduban

Asist. Dr. Arh. Răzvan Mircea Nica

Conf. Dr. Ing. Irina Baran

Asist. Costel Avram

Sef Lucrări Dr. Arh. Cristian Constantin Ungureanu

Partener:

Cristian Gheban – Director S.C. SIBELIUS SRL

Realizarea unui model de locuință unifamilială sustenabilă, eficientă din punct de vedere energetic şi accesibilă din punct de vedere al costului.

ETAPA I / 1.10.2016 – 31.12.2016  
Raport științific și tehnic, Etapa I (2016) – Analiză critică din punct de vedere energetic și al impactului asupra mediului a locuinței unifamiliale „Casă solară pe structură din lemn Sibelius”
 
ETAPA II/ 1.01.2017 – 31.12.2017  
Raport științific și tehnic, Etapa II (2017) – Soluții arhitecturale sustenabile elaborate în baza analizei casei solare „Sibelius” și sisteme constructive sustenabile pentru elementele de anvelopă
Catalog cuprinzând 10 variante arhitecturale pentru locuința unifamilială sustenabilă  
Raport sinteză documentară privind fundamentarea conceptelor referitoare la clădiri sustenabile / standarde de evaluare
Masă rotundă în cadrul Laboratorului de Dezvoltare Durabilă cu participarea reprezentantului agentului economic
Raport cu concluzii privind indicatorii energetici şi de mediu pentru casa Sibelius evaluaţi pe baza datelor rezultate din monitorizare  
Expoziție de proiecte cu soluții arhitecturale pentru locuințe unifamiliale sustenabile la sediul Facultății de Arhitectură din Iași
Catalog de soluții/sisteme constructive sustenabile pentru elementele de anvelopă cu specificații tehnice
 
Lucrări științifice publicate și /sau prezentate la manifestări interne și internaţionale1.                    Călin Gabriel Corduban, Aurora Irina Dumitrașcu, Tania Mariana Hapurne, Răzvan Mircea Nica, Cristian Vasile Gheban, „Innovative wooden platform framing structure for a near zero energy house”, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference Proceedings Vol. 17 – Nano, Bio and Green – Technologies for a sustainable future, Issue 62, Green buildings technologies and materials, Green design and sustainable architecture, Space technologies and planetary science, 29 june – 5 iulie 2017, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-7408-13-3, pp. 223 – 229 2.                    Cristian Constantin Ungureanu, Adriana Lucia Kadhim-Abid, Aurora Irina Dumitrașcu, Răzvan Mircea Nica, Tania Mariana Hapurne, „Model for a sustainable house that integrates passive systems through architectural design”, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference Proceedings Vol. 17 – Nano, Bio and Green – Technologies for a sustainable future, Issue 62, Green buildings technologies and materials, Green design and sustainable architecture, Space technologies and planetary science, 29 june – 5 iulie 2017, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-7408-13-3, pp. 271 – 278 3.                    Tania Mariana Hapurne, Irina Bliuc, Irina Baran, Cristian Constantin Ungureanu, Costel Avram „Indoor environmental quality assessment in a passive solar house from objective physical measurements”, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference Proceedings Vol. 17 – Nano, Bio and Green – Technologies for a sustainable future, Issue 62, Green buildings technologies and materials, Green design and sustainable architecture, Space technologies and planetary science, 29 june – 5 iulie 2017, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-7408-13-3, pp. 659 – 666 4.                    Răzvan Mircea Nica, Tania Mariana Hapurne, Aurora Irina Dumitrașcu, Irina Bliuc, Costel Avram, „Proposal for a small two-storey living room house based on air-quality monitoring”, The 11th International  Conference INTER – ENG 2017 Interdisciplinarity in Engineering, 5-6 octombrie 2017, Târgu Mureș – prezentare orală 5.                    Aurora Irina Dumitrașcu, „Locuința tradițională – evoluția unui model sustenabil în învățământul de arhitectură”, prezentare în cadrul „Simpozionului de Istoria Învățământului și Științelor Tehnice”, Ediția a IX-a, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, 15 noiembrie 2017 6.                    Irina Bliuc, Irina Baran. Laura Dumitrescu„Mediu sănătos şi confortabil în clădiri eficiente   energetic”. Prezentare la Conferinţa Naţională a AAECR, Bucureşti, mai 2017.
 
ETAPA III/ 1.01.2018 – 31.07.2018  
Raport științific și tehnic, Etapa III (2018) – Elaborarea modelului de locuinţă unifamilială sustenabilă descarcă Sinteză raport stiintific
 
Proiect tehnic 
Raport de evaluare globală a clădirii model din punct de vedere al performanței energetice, calităţii mediului interior, LCA 
Masă rotundă în cadrul Laboratorului de Dezvoltare Durabilă cu participarea reprezentantului agentului economic – 27 iunie 2018 
Expoziție de proiecte cu soluții arhitecturale pentru locuințe unifamiliale sustenabile la sediul Facultății de Arhitectură din Iași – 27 iunie 2018 
Lucrări științifice publicate și /sau prezentate la manifestări interne și internaţionale1.                    Aurora Irina Dumitrașcu, Tania Mariana Hapurne, Adriana Lucia Kadhim-Abid, Irina Bliuc „Assessing the energy performance of existing buildings based on measurement data. Case study”, The 8th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering – ACME 2018, organized by Mechanical Engineering Faculty, in the “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania, 07 – 08 iunie, 2018. 2.                    Aurora Irina Dumitrașcu, Tania Mariana Hapurne, Irina Bliuc, Călin Gabriel Corduban, Răzvan Mircea Nica,  Waffle structure optimization in terms of energy efficiency and spatial geometry for a single family house”, The 8th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering – ACME 2018, organized by Mechanical Engineering Faculty, in the “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania, 07 – 08 iunie, 2018; 3.                    Tania Mariana Hapurne, Aurora Irina Dumitrașcu, Călin Gabriel Corduban, Răzvan Mircea Nica  Contemporary proposal for an energy efficient house based on traditional design principles”, S.ARCH : The 6th International Conference on Architecture & Built Environment + AWARDs, Veneţia, Italia, 22-24 mai 2018; 4.                    Kadhim Abid A., Hapurne T., Baran I., Bliuc I. An Energy Efficient Single-Family Dwelling Performance Analysis, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi publicat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ, Volumul 64 (68), Numărul 1, 2018, pp.31-37. 5.                    Răzvan Mircea Nica, Tania Hapurne, Aurora Irina Dumitrașcu, Irina Bliuc, Costel Avram: Proposal for a two-story living room house based on air-quality monitoring”, 11th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, Procedia Manufacturing 22 (2018) 268-273, https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-manufacturing/vol/22/suppl/C.
RAPORT FINAL MODELLUS – Model de locuință unifamilială sustenabilă care integrează concepte arhitecturale și sisteme constructive de înaltă  performanță energetică, cu impact minim asupra mediului descarcă Sinteza raport final 

Persoană de contact:

Coordonator proiect: Conf. Dr. Ing. Tania Mariana Hapurne

Adresă email: thapurne@tuiasi.ro

Adresă: Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România

Link spre site-ul web al autoritatii contractante:

http://uefiscdi.gov.ro/

ÎNSCRIERE ONLINE ADMITERE