loader image

Gradații de merit

În conformitate cu prevederile din Legea nr.1/2011 a educației naționale cu toate modificările ulterioare și Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului didactic plătit din fonduri publice, cu toate modificările și completările ulterioare, a fost aprobată acordarea a 2  gradații de merit pentru personalul didactic titular angajat în cadrul Facultății de Arhitectură ”G.M.Cantacuzino”, Departamentul URBANISM.

Se vor respecta prevederile procedurii PO.DID.11, criteriile specifice  Facultății de Arhitectură https://arh.tuiasi.ro/criterii-evaluare-performanta/ și  calendarul de desfășurare a activităților:

8.10.2021, ora 1200Termen limită de depunere a dosarelor  pentru obținerea gradației de merit;
12.10.2021, ora 1200Informarea candidaților asupra rezultatului concursului;
13.10.2021, ora 1500Termen limită pentru depunere eventuale contestații;
15.10.2021, ora 1500Soluționarea contestațiilor, informarea candidaților privind rezultatul contestațiilor și transmiterea rezultatului final la Rectorat
19.10.2021Avizarea în Consiliul de administrație