loader image

Gradații de merit

În conformitate cu următoarele prevederi  din Legea nr.1/2011 a educației naționale cu toate modificările ulterioare și Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului didactic plătit din fonduri publice, cu toate modificările și completările ulterioare, a fost aprobată acordarea a 3  gradații de merit pentru personalul didactic titular angajat în cadrul Facultății de Arhitectură ”G.M.Cantacuzino”, Departamentul Arhitectură.

Se vor respecta prevederile procedurii PO.DID.11, criteriile specifice  Facultății de Arhitectură https://arh.tuiasi.ro/criterii-evaluare-performanta/ și  calendarul de desfășurare a activităților:

12.10.2020, ora 1200Termen limită de depunere a dosarelor  pentru obținerea gradației de merit;
15.10.2020, ora 1200Informarea candidaților asupra rezultatului concursului;
16.10.2020, ora 1500Termen limită pentru depunere eventuale contestații;
19.10.2020, ora 1500Soluționarea contestațiilor, informarea candidaților privind rezultatul contestațiilor și transmiterea rezultatului final la Rectorat
20.10.2020Avizarea în Consiliul de administrație