loader image

Facultatea de arhitectură Iași

Facultatea de Arhitectura, avand sarcini didactice si de cercetare-proiectare, formeaza arhitecti-specialisti care pot activa in proiectare, executie, în exploatarea si întretinerea constructiilor, în cercetare si învatamânt, sau în administratie.Activitatea sa vizeaza formarea competentelor necesare în domeniile – arhitectura, urbanism, restaurari, arhitectura de interior – design, cu precadere pentru judetele din Moldova, aceasta fiind si ratiunea reînfiintarii specializarii în 1990; într-adevar, desi unii absolventi s-au angajat în alte zone (inclusiv în Bucuresti sau în strainatate), majoritatea lor activeaza în localitati din Moldova.

Procesul de învatamânt, dezvoltat pe durata celor 6 ani de studii, urmareste prin structura sa si metodologia pedagogica – asigurarea competentelor în domeniile mentionate, în prezent fiind orientat preponderent spre arhitectura cladirilor si ansamblurilor.

Activitatea complexa de concepere si realizare a spatiilor, cladirilor si ansamblurilor constituind cadrul de viata al comunitatilor umane, solicita arhitectului ca, prin formatia sa profesionala si culturala sa-si însuseasca cunostinte atât din disciplinele specifice ale teoriei, istoriei si proiectarii de arhitectura-urbanism, cât si din cele umaniste, tehnice si economice.

Dar desi cuprinsa într-un vast complex de relatii cu domeniul constructiilor si cu alte domenii ale cunoasterii si creatiei, profesia de arhitect si formatia în vederea practicarii sale au o specificitate si o individualitate bine conturate, rezultate tocmai din sinteza arta-stiinta-tehnica pe care o realizeaza în actiunea de organizare a spatiului.

Aceasta specificitate se regaseste în structura planurilor de învatamânt si în practica pedagogica, aceasta nefiind orientata numai spre instruire, spre asimilarea de informatie ci, mai ales, spre exercitiul creator. De aici : rolul major acordat Proiectarii ca disciplina pivot a procesului informativ, relatia directa si individualizata profesor-student, dimensionarea formatiilor de lucru, coeficientul specific de finantare acordat de M.E.C. învatamântului superior de arhitectura.
Exista premisele unei dezvoltari favorabile a specializarii Arhitectura, în viitor, fapt sustinut de evolutia interesului absolventilor de liceu pentru Scoala de Arhitectura din Iasi, de constatarea ca absolventii arhitecti gasesc locuri de munca în profesie si , fireste, de perspectiva dezvoltarii economico-sociale a României, inclusiv a zonei Moldovei.

În cadrul acestei dezvoltari este previzibila o crestere a volumului constructiilor noi pentru diverse programe de arhitectura: locuinte si social-culturale, spatii comerciale si de birouri, cladiri de productie si dotari de loisir etc.
În acelasi timp, se afirma tot mai imperativ nevoia reabilitarii fondului construit existent, din punctul de vedere functional, al protectiei termice si al conservarii energiei, al calitatii estetice.

Toate acestea întaresc convingerea în dezvoltarea obiectiva a învatamântului de arhitectura si, în acelasi timp, impun necesitatea armonizarii procesului formativ cu exigentele viitoare ale profesiei de arhitect , cu importanta sociala si caracterul specific ale acesteia.

Facultatea de Arhitectura îsi desfasoara activitatea în corpul de cladire “A” , realizat înca din 1983 ca sediu al Sectiei de Arhitectura, din initiativa cadrelor didactice ale scolii si cu contributia lor directa.
Spatiile existente ofera conditii pentru desfasurarea programului didactic al întregii arii de discipline din planul de învatamânt.

Pe lânga spatiile destinate orelor de Proiectare, de cursuri generale si seminarii, Sectia dispune de o sala dotata cu mijloace audio-vizuale pentru sustinerea cursurilor de specialitate, un laborator de informatica, dotat cu mijloace hard si soft pentru Proiectare asistata de calculator, sala pentru Studiul Formei, sala pentru Biblioteca proprie etc.

REZULTATE ADMITERE