loader image

Examene de finalizare a studiilor – Sesiunea a III-a, februarie 2022

Sesiunea a III-a de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (Disertație, Prediplomă, Diplomă), aferentă anului universitar 2020 – 2021, se va susține în sistem online conform următorului calendar:

25.01.2022 – predare în format electronic (link-ul pentru drive este comunicat de către secretari de comisie, la cerere);

28.01.2022 – predare în format fizic (în intervalul 10.00 – 12.00);

31.01.2022 – predare machetă (Prediplomă și Diplomă, în intervalul 10.00 – 12.00);

1.02 – 3.02.2022 – susținere în sistem online.

Predarea planșelor trebuie să fie însoțită de Cerere de înscriere și Fișa proiectului de diplomă (dacă este cazul).

Predare în format fizic, conform Regulamentului de finalizare a studiilor:

Disertație: 2 exemplare ale lucrării de disertație;

Prediplomă: 2 exemplare ale Studiului de fundamentare a proiectului de diplomă (format A3) și machete;

Diplomă: Planșe diplomă, planșă sinteză, machetă.

Secretari comisie

s.l. dr. arh. Liliana PETROVICI: liliana-mihaela.petrovici@academic.tuiasi.ro

s.l. dr. arh. Adriana KADHIM: adriana-lucia.kadhim-abid@academic.tuiasi.ro

Coordonator an VI

s.l. dr. arh. Răzvan NICA: razvan.nica@academic.tuiasi.ro