loader image

Cursuri postuniversitare URBANISM şi ADMINISTRAREA TERITORIULUI

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” organizează în anul
universitar  2020 / 2021
Cursul  Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională  Continuă
Specializarea URBANISM şi ADMINISTRAREA TERITORIULUI
Perioada de înscrieri este următoarea : 1/02/2021 – 19/02/2021
Acte necesare:
–    cerere de înscriere;
–    dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie
conforma cu originalul
–    (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
–    diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau de lungă
durată, în copie legalizată;
–    copie conformă cu originalul a certificatului naştere;
–    copie conformă cu originalul a cărții de identitate;
–    chitanţă taxă de înscriere in cuantum de 300 lei;
Taxa de şcolarizare este de 1 800 lei.
Conform prevederilor OUG nr. 41/2016 certificarea conformităţii copiei cu
originalul se face de funcţionarul competent prin prezentarea
originalului.

Adresa:
Facultatea de Arhitectura „G.M.Cantacuzino”
Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.3, Iaşi, Cod poştal 700050