loader image

Cursuri postuniversitare pentru specializarea URBANISM ȘI ADMINISTRAREA TERITORIULUI

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” organizează în anul universitar  2020 / 2021 Cursul  Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională  Continuă Specializarea URBANISM şi ADMINISTRAREA TERITORIULUI

Perioada de înscrieri este următoarea : 7/09/2020 – 25/09/2020

Acte necesare:

  • cerere de înscriere;
  • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conforma cu originalul
  •  (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau de lungă durată, în copie conforma cu originalul;
  • copie certificata cu originalul a certificatului naştere;
  • chitanţă taxă de înscriere in cuantum de 300 lei;

Taxa de şcolarizare este de 1 800 lei.

Conform prevederilor OUG nr. 41/2016 certificarea conformităţii copiei cu originalul se face de funcţionarul competent prin prezentarea originalului.

Adresa:

Facultatea de Arhitectura „G.M.Cantacuzino”

Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.3, Iaşi, Cod poştal 700050

Pentru taxa de înscriere sau şcolarizare  care se plăteşte prin transfer bancar sau mandat postal se cer următoarele mentiuni:

BENEFICIAR Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi

COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 4701606

COD IBAN  RO44TREZ40620F330500XXXX

OBIECTUL PLĂŢII: taxă de scolarizare, Urbanism

Facultatea de Arhitectură

Vă rugăm trimiteţi scanată / fotografiată pe mail sau prin fax dovada efectuării plăţii taxei de scolarizare.