loader image

Cursul Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” organizează în anul universitar 2018 / 2019 Cursul Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă Specializarea URBANISM şi ADMINISTRAREA TERITORIULUI
Perioada de înscrieri este: 10/09/2018 – 28/09/2018

Acte necesare:

  • cerere de înscriere;
  • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conforma cu originalul
  • (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau de lungă durată, în copie conforma cu originalul;
  • copie certificata cu originalul a certificatului naştere;
  • chitanţă taxă de înscriere in cuantum de 300 lei;
  • Taxa de şcolarizare este de 1 800 lei.

Conform prevederilor OUG nr. 41/2016 certificarea conformităţii cu originalul se face de funcţionarul competent prin prezentarea originalului actelor de studii. Daca se trimite dosarul de înscriere prin curierat/posta, pentru a scuti un drum cu actele originale la facultate, a căror copie simplă sa fie certificata drept conformă cu originalul prin prezentarea acestuia, ar fi bine sa trimiteţi o copie de pe un act legalizat.

Conform prevederilor OUG nr. 41/2016 certificarea conformităţii copiei cu originalul se face de funcţionarul competent prin prezentarea originalului.

Adresa:
Facultatea de Arhitectura „G.M.Cantacuzino”
Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.3, Iaşi, Cod poştal 700050

Formulare: