loader image

Cursul Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă Specializarea URBANISM şi ADMINISTRAREA TERITORIULUI

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” organizează în anul universitar  2019 / 2020 Cursul  Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă Specializarea URBANISM şi ADMINISTRAREA TERITORIULUI
Perioada de înscrieri este următoarea : 3/09/2019 – 27/09/2019
Acte necesare:
–    fișă de înscriere;
–    dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie
conforma cu originalul
–    (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
–    diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau de lungă
durată, în copie conforma cu originalul;
–    copie certificata conform cu originalul a certificatului naştere;
–    chitanţă taxă de înscriere in cuantum de 300 lei;
Taxa de şcolarizare este de 1 800 lei.
formulare de înscrierefisa inscriere urbanism

Conventie-taxa

informare_dcp_postuniv__2019

CONFIRMARE LOCURI ARHITECTURĂ