loader image

Cursul Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” organizează în anul universitar  2019 / 2020 Cursul  Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională  Continuă URBANISM şi ADMINISTRAREA TERITORIULUI


fișa de înscriere

convenție taxă

formular GDPR

Înscrierile se realizează în perioada: 27/01/2020 – 14/02/2020

Acte necesare:

  • fișă de înscriere;
  • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conforma cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • diplomă de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau de lungă durată, în copie conforma cu originalul;
  • copie certificată conform cu originalul a certificatului naştere;
  • chitanţă taxă de înscriere in cuantum de 300 lei;

Taxa de şcolarizare este de 1 800 lei.

Conform prevederilor OUG nr. 41/2016 certificarea conformităţii cu originalul se face de funcţionarul competent prin prezentarea originalului actelor de studii.

REZULTATE ADMITERE