loader image

CONCURS DE FOTOGRAFIE „Iași ne.mai.văzut. Orașul ca atmosferă”

Organizatori: IAȘI NE.MAI.VĂZUT în colaborare cu Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino”

Sponsor: S.C. LEIER S.A. 

Membrii juriului 

Vlad Pătru – arhitect la Tecon Architects, fotograf de arhitectură și fondator al NODE studio, București;

Anca Minican – arhitect, cofondator ‘Platinum Presse Editions’ și ‘Essential Seeing’, Lausanne;

Ionuț Dohotariu – arhitect, fotograf pinhole (analogic și digital), asist. univ. drd. la Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino”, Iași; 

Oana Stanciu – arhitect, fotograf, coordonator Bahlui Visions – RCW, asist. univ. drd. la Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino” , Iași; 

Liliana Petrovici –  fondator și coordonator ”Iași ne.mai.văzut” și ”Orașul cu ferestre colorate”, s.l. dr. arhitect la Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino”, Iași; 

Tema concurs

Iași ne.mai.văzut promovează arhitectura mai puțin cunoscută publicului din orașul Iași prin activități creative și educative pentru publicul tânăr. Proiectul este susținut de Ordinul Arhitecților din România din taxa de timbru pentru arhitectură și își îndreaptă acum atenția către zona istorică Cuza Vodă.

Vă invităm să participați la concursul de fotografie „Iași ne.mai.văzut. Orașul ca atmosferă” ce are ca temă ilustrarea ambianței arhitecturale specifice străzii Cuza Vodă și a spațiilor urbane adiacente acestei – curți interioare, ganguri și străzi  mici învecinate. 

Concursul încurajează utilizarea artei fotografice în scopul promovării arhitecturii și identității orașului Iași pornind de la:

  • Explorarea orașului, observarea spațiului urban și a elementelor de detaliu; 
  • Surprinderea prin fotografie a elementelor de atmosferă și identitate a locului;
  • Exprimarea unei viziuni personale, sensibile asupra arhitecturii mai puțin cunoscute;
  • Crearea de compoziții fotografice care au capacitatea de a influența prin expresivitate și mesaj percepția publicului asupra arhitecturii orașului Iași. 

Calendarul concursului

Lansarea concursului: 10.12.2021 

Data limită de înscriere: 26.02.2022, ora 24:00 

Jurizare: 27.02– 2.03. 2022 

Anunțarea câștigătorilor: 3.03.2021

Înscriere

 Așteptăm lucrările voastre sub forma unui eseu vizual compus din 4 fotografii și o scurtă descriere (maximum 40 de cuvinte) a viziunii personale asupra temei. 

Înscrierea se realizează prin:

1. completarea formularului de înscriere disponibil prin scanare cod< 

2. atașarea unei copii după carnetul de student / adeverință de stagiar, după caz;

3. atașarea lucrării sub forma unui afiș A2, format jpeg, cu dimensiunea maximă 25 MB, conform layoutului atașat, respectând registrele principale de compoziție și fonturile propuse. 

Fișierul va fi denumit astfel: inițialele Numelui și Prenumelui cu litere mari, urmate de 4 cifre aleatorii diferite neconsecutive. 

Exemplu: Popescu Maria – PM3572. 

Se admit prelucrări simple ale fotografiilor, fotomontaje și inserări de elemente grafice. 

Condiții de participare

Pot participa studenți de la toate facultățile, precum și arhitecți stagiari absolvenți în perioada 2019 – 2021.  

Lucrările selectate vor fi prezentate în cadrul expoziției Iași ne.mai.văzut din martie-aprilie 2022, precum și pe pagina proiectului 

https://www.facebook.com/iasinemaivazut

În cazul în care fotografiIle conțin imagini de persoane, participanții trebuie să prezinte acordul scris al acestora pentru utilizarea fotografiilor în concurs, expoziție și mediul online. 

Participarea la concurs implică acceptarea deplină a prezentului regulament.

Premii

Premiul I – 550 lei,   premiul II – 330 lei , premiul III – 200 lei