loader image

Admitere 2023

Facultatea de Arhitectură organizează pe data de 17 iulie 2023, concursul de admitere pentru specializarea Arhitectură cu durata de 6 ani – studii universitare de licență și master integrat.

Înscrierea se realizează online, pe platforma Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, cu confirmarea ulterioară a locului.

Media de admitere se calculează astfel:

70% Proba de desen
30% BAC

Departajarea candidaților care au obținut medii de admitere egale se face in ordinea descrescătoare a notei obținute la proba de desen.

Condiții speciale de admitere :

Candidații care au obținut pe parcursul studiilor liceale distincții (premiul 1,2,3) la olimpiade naționale sau concursuri internaționale în domeniul Arhitectură, agreate de Ministerul Educației Naționale, sunt admiși fără concurs și fără plata taxei de înscriere.

Calendar admitere

Înscrierea candidatilor 3 -14 iulie 2023 (până la ora 16.00)
Afișarea listei candidaților înscriși15 iulie 2023
Proba de concurs – desen tehnic si liber17 iulie 2023
Afişarea rezultatelor preliminare 22 iulie 2023
Confirmare loc facultate prin depunere acte în original 23 – 25 iulie 2023
Afișare rezultate intermediare 26 iulie 2023
Confirmare loc prin depunere acte în original 27 – 28 iulie 2023
Afișare rezultate finale 29 iulie 2023
Confirmare loc prin depunere acte în original 30 – 31 iulie 2023

Taxe

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este de 350 lei.
Plata pe taxe.tuiasi.ro se face în câțiva pași simpli ca în exemplul de aici.

Pentru locurile nebugetate, cuantumul taxei de școlarizare este de 4500 de lei / an și se achită pe parcursul anului universitar.

Acte necesare pentru înscriere

  • Cartea de identitate;
  • Diploma de bacalaureat;
  • Certificatul de naștere;
  • Acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)  – dacă este cazul;
  • Adeverință medicală, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului conform căruia poate urma forma respectivă de studii;
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă);

La confirmare, se adaugă la cele de mai sus:

  • 2 fotografii 3×4 cm
  • dosar plic

Bibliografie admitere:

Bussagli, M. – Să înţelegem arhitectura, Bucureşti, editura Enciclopedia RAO, 2005
Ciolacu, D. , Serban, S – Admitere arhitectura – Subiecte editura Academica Matei Teiu Botez, 2012
Curinschi-Vorona, Gheorghe -Istoria arhitecturii în România, Bucureşti, editura Tehnică, 1981
Ionescu, G – Istoria arhitecturii românești, Bucureşti, editia a 2-a, editura Capitel, 2007
Lichiardopol, G., Ghiță E., Ghiță V – Desen tehnic, manual pentru clasa a X-a – filiera tehnologica, profil tehnic, editura ALL Educational, 2000
Nanu, A. – Educație plastică, manual pentru clasa a X-a, editura Vizual, 2000
Șerbănoiu, B.V – Reprezentări geometrice: punctul, dreapta și planul, editura Societății Academice „Matei Teiu Botez”, Iași, 2012