loader image

Regulament de proiectare 2021-2022

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 24.09.2021
Decan,
Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE

PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONDIŢIILE SPECIFICE DE PROMOVARE LA DISCIPLINA PROIECTARE DE ARHITECTURĂ PENTRU FIECARE AN DE STUDIU
PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONDIŢIILE SPECIFICE DE PROMOVARE LA DISCIPLINELE CONEXE