loader image

Regulament de proiectare

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 18.09.2020
Decan,
Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE

PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONDIŢIILE SPECIFICE DE PROMOVARE LA DISCIPLINA PROIECTARE DE ARHITECTURĂ PENTRU FIECARE AN DE STUDIU
PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONDIŢIILE SPECIFICE DE PROMOVARE LA DISCIPLINELE CONEXE