loader image

Regulament de proiectare

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 26.09.2018
Decan,
Prof. univ. dr. arh. Mihai Corneliu DRIȘCU

PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONDIŢIILE SPECIFICE DE PROMOVARE LA DISCIPLINA PROIECTARE DE ARHITECTURĂ PENTRU FIECARE AN DE STUDIU
PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONDIŢIILE SPECIFICE DE PROMOVARE LA DISCIPLINELE CONEXE